Jacques Debry
Man
Categorie C: Extern partner, klant, opdrachtgever
Wemmel

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik ben meer dan dertig jaar lid geweest van het directiecomité van de erkende coöperatieve vennootschap Multipharma (leider in België op het gebied van geneesmiddelenbevoorrading en farmaceutische zorg).
Ik ben medeoprichter en bestuurslid van de erkende coöperatieve vennootschap Pwiic, een coöperatief internetplatform voor het uitwisselen, delen en verkopen van objecten en diensten. Ik ben gedelegeerd bestuurder van Febecoop, een organisatie met als missie de verdediging en promotie van het coöperatief model, de ontwikkeling van expertise over het coöperatief model, en de ondersteuning en advisering van coöperaties. Als gedelegeerd bestuurder van Febecoop heb ik samengewerkt en werk ik nog steeds samen met Smart aan talrijke projecten waarin Smart en Febecoop partners waren/zijn.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Gedelegeerd bestuurder van Febecoop

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik heb veel ervaring met bedrijfsbeheer in het algemeen en met de coöperatieve onderneming in het bijzonder.
Ik ben oprecht en diep overtuigd door het coöperatief model, en heb expertise ontwikkeld op alle vlakken van dat model; principes en waarden, economisch model, juridisch statuut, beheer, enz.
Hoezeer ik ook overtuigd ben van het coöperatief model, ik ben me er ook van bewust hoe moeilijk het is om in het bestaan en de ontwikkeling van een coöperatie zo dicht mogelijk bij haar model, beginselen en waarden te blijven. Bovendien besef ik maar al te goed aan welke uitdagingen coöperaties voortdurend worden blootgesteld.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

  1. Omdat ik veel waardering heb voor Smart, de economische activiteiten die ze ontplooit, de sociale innovatie waarvan ze getuigt, de standpunten die ze inneemt en verdedigt ten aanzien van het economisch en sociaal beleid, en het theoretische en toekomstgerichte denkwerk dat ze voert ter ondersteuning van haar missie als onderneming.
  2. Omdat ik – in alle bescheidenheid – ervaring en expertise heb die Smart kan gebruiken.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Hoewel Smart oorspronkelijk werd opgericht om artistieke professionals te ontlasten van het beheer van hun beroepsactiviteiten en tegelijkertijd het statuut van werknemer te waarborgen, heeft ze de diensten en tools die ze heeft ontwikkeld gaandeweg in dienst gesteld van “nieuwe beroepen” en heeft ze haar activiteiten uitgebreid tot die freelance beroepen.
Smart moet die weg blijven volgen en degenen die dat wensen een verrijkende werkervaring met maximale autonomie blijven bieden, terwijl ze kunnen bogen op de zekerheid van het statuut van werknemer.
Smart moet de waaier van beroepen waaraan ze diensten aanbiedt verder uitbreiden.
Smart moet haar aangeboden diensten vervolledigen en evolueren naar een globale dienstverlening.
Smart moet haar denkwijzen en praktijkexperimenten over het statuut van werk in onze samenlevingen voortzetten, en bijdragen aan de debatten over dit onderwerp.
Smart moet haar internationale expansie op een gerichte en doordachte manier voortzetten.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten