Isabelle Azais
Vrouw
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Saint-Gilles - Bruxelles
Momenteel lid van de Raad van Bestuur SmartCoop

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik stel me kandidaat voor een tweede termijn in de RvB. Ik hou van het militante en experimentele aspect van Smart als coöperatief project. Zoals ik vermeld in de video, ben ik al lang geïnteresseerd in het economische aspect van onze activiteiten en werk ik graag in een collectief als aanvulling op mijn vaak eenzame beroepsactiviteit.   
Daarnaast heb ik enige tijd gewerkt voor de vereniging BeCraft en volg ik zoveel mogelijk de debatten van de FAP (Fédération des Arts plastiques – Federatie voor Beeldende Kunsten). Ik heb een lange loopbaan in het verenigingsleven, zowel in Frankrijk als in België, waar ik twintig jaar geleden ben aangekomen. 

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik ben beeldend kunstenares. Ik heb verschillende types activiteiten ontwikkeld: scenografie (zowel voor podiumkunsten als voor tentoonstellingen), kunstjuwelen en schilderkunst.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Tijdens het eerste mandaat ben ik erin geslaagd de structuur beter te leren kennen en begrijpen. Ik word nog wel eens overdonderd door bepaalde debatten, maar ik ben er om mijn niet-gespecialiseerde standpunt in te brengen. Dankzij de methode van collectieve intelligentie kan ik mijn vragen, mijn angsten of mijn enthousiasme uiten over de behandelde onderwerpen. Een ander perspectief, een andere beleving voorleggen aan het directieteam is deel van mijn mandaat.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Ik stel me vandaag opnieuw kandidaat om de enorme groei van de coöperatie Smart op de voet te volgen. Ik denk dat het belangrijk is de directie te begeleiden bij succesmomenten, maar ook bij moeilijke momenten, door getuigenissen van op het terrein te brengen als gebruiker van de Smart-diensten. Het komt er ook op aan te zorgen voor een overdracht tussen de huidige RvB en het nieuwe team dat uit de verkiezingen zal voortkomen.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

De coronacrisis heeft ons gedwongen te experimenteren met telewerk en de economische gevolgen zullen sneller dan verwacht veranderingen teweegbrengen in de verhouding tussen directies en werknemers. Dit is misschien een voorproefje van hoe de autonomie van werkers er zou kunnen uitzien in sectoren waar die nog niet bestaat. Directies worden verplicht hun werknemers te vertrouwen, en faillissementen zullen meer freelancers op de markt brengen. SmartCoop is een alternatief model voor het isolement dat diautonomie bedreigt en stelt een derde mogelijkheid voor waarbij het beste van de autonomie wordt gecombineerd met solidariteit. Ik ben ervan overtuigd dat we nieuwe wegen inslaan die instellingen later zullen overnemen. 


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten