Hugo Vandendriessche
Man
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Liège
Momenteel lid van de Raad van Bestuur SmartCoop

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Als gebruiker van de diensten van Smart sinds 1999 ben ik regelmatig betrokken geweest bij de evolutie van de structuur en de aanpassing van haar tools aan de behoeften van de gebruikers, onder andere bij het ontwerp en de invoering van de tool “Activiteit”. Vervolgens was ik opdrachtgever en vertegenwoordiger van de partnerstructuren.

Als lid van de eerste Raad van bestuur van de coöperatie wil ik mijn betrokkenheid graag voortzetten en het verband blijven leggen tussen de concrete realiteit van de vennoten en de ontwikkelingsstrategie van de groep.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Geluidstechnicus.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

– Meer dan twintig jaar ervaring als gebruiker met praktijkervaring binnen de podiumkunsten en projectmatig werk;
– Ervaring met de gedeelde diensten voor creatieve ontwerpers en met hun collectieve opbouw door mijn actieve betrokkenheid bij de oprichting van de Comptoir des Ressources Créatives, de coöperatie Dynamo en KulturA;
– Door de uitoefening van die verschillende beroepen heb ik een netwerk opgebouwd van leden/vennoten met zeer uiteenlopende profielen, waardoor ik een brede visie heb kunnen krijgen op de verwachtingen waaraan Smart zou kunnen voldoen.
– De ervaring van de eerste vier jaar binnen de Raad van bestuur van de coöperatie.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Enerzijds vanwege de overtuiging dat de gebruikers hun rol moeten kunnen spelen bij de opvolging van de strategie van de groep.

Anderzijds bestaat de uitdaging van deze eerste vernieuwing van de Raad van bestuur erin zowel nieuwe energie te integreren als de in de eerste vier jaar opgedane ervaring door te geven en een zekere continuïteit te verzekeren voor de lopende projecten.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Terwijl ze de “technische” begeleiding van onze beroepsloopbaan voortzet en verbetert, heeft Smart een belangrijke rol te spelen via de school voor de coöperatie om ervoor te zorgen dat ons individueel functioneren en onze collectieve uitdagingen beter op elkaar afgestemd zijn.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten