Françoise Kemajou
Vrouw
Categorie C: Extern partner, klant, opdrachtgever
Entiteit: POUR LA SOLIDARITÉ ASBL
Baisy-thy
Momenteel lid van de Raad van Bestuur SmartCoop

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Iheb me al ingezet voor Smart. Ik ben bestuurslid sinds de oprichting van de Raad van bestuur van de coöperatie. Ik heb ook deelgenomen aan verschillende cycli van Smart iProgress en ben betrokken bij het Diversiteitscomité dat toezicht houdt op de uitvoering van het diversiteitsplan van Smart.  

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik ben codirectrice van de vzw POUR LA SOLIDARITÉ. We zijn een denktank ter verdediging en bevordering van het Europees sociaal model. We publiceren analyses en studies, begeleiden sociaaleconomische actoren bij hun Europese ontwikkeling, coördineren Europese projecten en organiseren innovatieve programma’s voor beroepsinschakeling voor jongeren en mensen die ver van de arbeidsmarkt staan. 

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik kan heel kalm en rustig blijven.

Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, de goesting om te investeren in een project dat opkomt voor economische ontwikkeling en sociale zekerheid.  

Vier jaar ervaring als bestuurslid van Smart en de wens om de continuïteit te verzekeren in het bestuur van een dergelijke organisatie. 

En gevoel voor humor!

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

In de eerste plaats denk ik dat continuïteit binnen de RvB van Smart essentieel is. Er zijn maar enkelen onder ons die zich opnieuw verkiesbaar stellen.  

Tijdens de eerste vier jaar moesten we onze draai wat vinden en onze werkwijze ontwikkelen. De komende vier jaar zullen we nog creatiever kunnen zijn en nog meer ten dienste kunnen staan van de vennoten.

En ten slotte, omdat het boeiend is. Hierbij nodig ik de vennoten uit om zich kandidaat te stellen! 

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Een Europese gedeelde onderneming, symbool van het delicate evenwicht tussen economische activiteit, behoud van de planeet en persoonlijk welzijn.

Op middellange termijn zal Smart een voorbeeld worden van inclusief, innovatief en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een model dat navolging en weerwoord verdient omdat het symbool zal staan voor de verandering van ons economisch model, dat momenteel armoede en ongelijkheid teweegbrengt. 


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten