Farah El Hour
Vrouw
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Liège

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

In de loop der jaren ben ik almaar meer betrokken geraakt bij SmartCoop. Alles begon een paar jaar geleden met het participatief proces SIP (Smart in Progress). In het begin nam ik ‘gewoon’ deel, maar al snel wilde ik meer betrokken raken bij de coöperatie, en greep ik de kans om SIP-werkgroepen te leiden.

Onlangs hebben we (enkele Belgische en Franse vennoten), in navolging van de werkgroep rond Begeleiding, het “Vennotenloket” opgericht, een plek voor uitwisselingen en hulp bij het opstellen van SIP-aanbevelingen.

Op dit moment heb ik het gevoel dat de vennoten ontmoedigd zijn. We moeten opnieuw aansluiting vinden bij en zin geven aan onze samenwerking met Smart.

Dus besloot ik me meer te engageren binnen de coöperatie en haar te helpen vlot te functioneren.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik ben zangeres en geef zangles. Ik leid en creëer vaak projecten, voorstellingen, concerten en evenementen.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Zoals velen heb ik verschillende jobs gecombineerd, van zangeres, lesgeefster, tot animator, met ook een rol als organisator en beheerder, enz. Dankzij die verschillende functies beschik ik enerzijds over een groot netwerk dat diverse beroepen omvat, maar vooral over een veelzijdige visie op de realiteit van het dagelijkse leven van veel vennoten.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Tijdens het proces Smart in Progress heb ik veel vennoten van Smart ontmoet. Hun situatie, hun uitdagingen en ook hun relatie met SmartCoop hebben me gemotiveerd om de problemen waarmee de vennoten te kampen hebben, voor te leggen aan de Raad van bestuur.

Met mijn ervaring op het terrein en met het oog op een goed beheer, is het voor mij van groot belang dat hun stem wordt gehoord.

Het ligt me ook na aan het hart om bij te dragen aan de koers en de besluitvorming van de Raad van bestuur.
Bovendien is het belangrijk dat de vennoten beter op de hoogte zijn van wat er in de RvB gebeurt. Daarom zet ik mij in voor het doorgeven van informatie aan de vennoten, zodat de meesten onder hen kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

In deze tijden hebben we meer dan ooit behoefte aan menselijk contact. Ik hoop dus dat Smart meer samenwerking tussen de vennoten aanmoedigt. Administratieve striktheid mag de creatieve flexibiliteit niet in de weg staan.

Smart is een grote organisatie met een ongelooflijke rijkdom aan ervaring. Omdat coöperaties bijzonder zeldzaam zijn, moet Smart zichzelf voortdurend heruitvinden en niet bang zijn om dingen te veranderen die niet werken. Ik droom ervan dat Smart luistert naar haar vennoten, contact blijft houden en vooral, met hen samenwerkt.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten