Amaury Haegeman
Man
Categorie B: Werknemer van het vaste personeel
Charleroi

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik heb deelgenomen aan verschillende vergaderingen voor de lancering van de coöperatie en aan alle algemene vergaderingen, waar ik verschillende workshops heb geleid. Ik neem ook af en toe deel aan vergaderingen van Smart in Progress.
Ik ken Smart van binnenuit sinds 2010 als gebruiker, vervolgens als adviesverlener in Charleroi sinds 2012, en ten slotte als opdrachtgever via verschillende verenigingen die ik heb geleid. Dus ik ken sommige aspecten van Smart door en door, ondanks de omvang en complexiteit van het project.
Ik heb uitstekende professionele en persoonlijke contacten met veel leden van Smart, voornamelijk in de streek van Charleroi, waardoor ik me bewust ben van hun dagelijkse arbeidsomstandigheden.
Ik heb enige ervaring met de praktijk van Smart in Frankrijk, aangezien ik twee weken heb doorgebracht bij het team van Rijsel. Ik heb ook deelgenomen aan conferenties en aan twee edities van de Bigre Rencontre, waarbij ik gebruikers van Smart heb kunnen ontmoeten die aan de andere kant van de grens werken.

In mijn vrije tijd ben ik ook vennoot en bestuurslid van de coöperatieve winkel Coopéco in Charleroi, waardoor ik ervaring heb opgedaan met de structurering en dynamiek van coöperatieve en participatieve projecten.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Ik ben projectbegeleider/ adviesverlener in het Smart-kantoor van Charleroi.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik ben betrokken bij verschillende projecten of verenigingen met een artistieke, coöperatieve of sociale missie: de feitelijke vereniging Jardin du Parc (gedeelde tuin in het centrum van Charleroi); beheerder van La Consoude vzw, een alternatieve culturele ruimte; voortrekker en beheerder van de Comptoir des Ressources Créatives van Charleroi, die de professionalisering van creatieve beroepen aanmoedigt en faciliteert; beheerder van Tak/Tak vzw (dansgezelschap); Coopéco (participatieve winkel); Composite (third place voor ambachtslieden/makers); enz. Dankzij die projecten heb ik ervaring kunnen opdoen op het gebied van beheer en administratie, en heb ik mijn netwerk kunnen uitbreiden via projecten in diverse sectoren: podiumkunsten, creatieve beroepen, voeding, natuur in de stad, beeldende kunst, landbouw, en dat met instrumenten van collectieve intelligentie die ik gaandeweg leer te gebruiken.

Ik wil ook mijn tien jaar ervaring als adviesverlener in het Smart-kantoor van Charleroi inbrengen: ik leerde het project kennen van binnenuit, bouwde relaties op met collega’s in de verschillende afdelingen, stelde bepaalde verbeteringspunten vast, en ontdekte welke mensen deel uitmaken van Smart.

Op persoonlijk vlak heb ik de gelegenheid gehad in contact te komen met een groot aantal creatieve beroepen, waardoor ik hun realiteit en uitdagingen heb leren kennen, en hun professionalisering en erkenning heb kunnen verdedigen.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Smart vertegenwoordigt een groot deel van mijn menselijk en professioneel leerproces. Ik leerde er luisteren, behoeften te analyseren vanuit de basis, vanop het terrein, en collectieve initiatieven te nemen in een veilige omgeving. Dankzij Smart ontdekte ik de rijkdom aan ideeën, projecten, verenigingen en beroepen die in een gebied aanwezig zijn, de geest van ondernemerschap, van durf.
De waarden die Smart verdedigt, sluiten aan bij de mijne, en ik wil ze blijven verdedigen door mij kandidaat te stellen voor de Raad van bestuur die op zoek is naar dynamische krachten. Het is mijn manier om terug te geven aan Smart wat ze mij heeft gegeven.

Door mijn werk als adviesverlener luister ik en kan ik de realiteit van de gebruikers begrijpen, wier zorgen ik in aanmerking wil nemen.
Het lijkt me ook belangrijk dat de vaste medewerkers vertegenwoordigd worden in de RvB van de coöperatie, net zoals ik een lokaal (Charleroi) en regionaal (Henegouwen, Wallonië) gebied kan vertegenwoordigen.
Mijn bijdrage aan de Raad van bestuur: ervaring op het terrein, creativiteit, een luisterend oor en aanpassingsvermogen, met als doel het vinden van oplossingen met een collectieve dimensie.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

De toekomst van Smart zal de toekomst zijn die de leden van de coöperatie willen.
Mijn visie is die van een project dat zijn kracht en legitimiteit blijft ontlenen aan de realiteit van de mensen die er deel van uitmaken. Tegelijkertijd worden de waarden van de sociale en solidaire economie, sociale bescherming, creativiteit, klassiek en artistiek ondernemerschap geconsolideerd om de empowerment van mensen en sociale en economische emancipatie aan te moedigen in een geest van solidariteit.
Smart zal op een gezonde manier kunnen blijven groeien door te luisteren naar het terrein, ervoor te zorgen dat de activiteiten van Smart in overeenstemming zijn met de realiteit van haar gebruikers, in evenwicht te blijven met de behoeften van haar leden, haar partners en de teams van vaste medewerkers die Smart maken tot wat ze dagelijks is, door wendbaar te blijven en door de tools te moderniseren die haar leden dagelijks gebruiken. Zo kan ze haar innovatieve sociale model versterken dat verankerd is in de sociale en solidaire economie.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten