Buitengewone en gewone algemene vergadering 2022

SmartCoop – Coöperatieve vennootschap erkend  sociale onderneming

De resultaten van de stemming

Ontdek hieronder de agenda, de punten waarover gestemd wordt en de resultaten.

De volledige tekst van de resoluties op het stemplatform

Buitengewone algemene vergadering

1. Vervanging van de naam SMartCoop door SmartCoop – Punt ter goedkeuring

2. Lot van het eigen vermogen – Punt ter goedkeuring

3. Vaststelling van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en opneming van het coöperatieve voorwerp en de waarden van de vennootschap – Punt ter goedkeuring

4. Bevestiging van het adres van de zetel en van de website – Punt ter goedkeuring

5. Bevoegdheden aan de notaris voor de coördinatie van de statuten en voor het deponeren voor de wettelijke publiciteit – Punt ter goedkeuring

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Gewone algemene vergadering

1. Goedkeuring van de rekeningen en verslagen (jaarverslag, maatschappelijk doel, bedrijfsrevisor) van het boekjaar 2021 en kwijting aan de bestuursleden van hun beheermandaat Punt ter goedkeuring

Analyse van de rekeningen 2021, het jaarverslag, de bijzondere verslagen (coöperatie en sociale onderneming) en het verslag van de bedrijfsrevisor, om ze goed te keuren en kwijting te geven aan de bestuursleden van hun beheermandaat.

2. Toewijzing van het resultaat – Akteneming

De statuten van de coöperatie voorzien in de niet-distributie van de resultaten en hun toewijzing aan de ondeelbare reserves.

3. Vennootschapsregister en eigen vermogen – Akteneming

De samenstelling van het vennootschapsregister (categorieën, aantal aandelen, stemrecht …), van het maatschappelijk kapitaal en van de waarde van het aandeel op 31/12/2021.

4. Benoeming van een bedrijfsrevisor Punt ter goedkeuring

De algemene vergadering van vennoten wordt opgeroepen om te stemmen voor de benoeming van de bedrijfsrevisor van de vennootschap.

5. Balans van een jaar van de RvB – Punt ter informatie

Presentatie van de hoogtepunten van de Raad van bestuur in 2021.

6. Verslag van het ethisch comité – Punt ter informatie

Presentatie van het jaarverslag van het ethisch comité, een raadgevend orgaan dat voor de hele Smart-groep is opgericht en erover waakt dat de praktijken van de coöperatie overeenstemt met de waarden die ze uitdraagt.

7. Goedkeuring van de coöptatie van Marie-Françoise Wirix Punt ter goedkeuring

8. Gedeeltelijke vernieuwing van de Raad van bestuur Punt ter goedkeuring

De Raad van bestuur stelt de algemene vergadering van vennoten voor om nieuwe bestuursleden te verkiezen.
De algemene vergadering van vennoten wordt uitgenodigd om uit de volgende kandidaturen nieuwe leden te verkiezen voor de Raad van bestuur:

9. SIP in 2022-2023 – Punt ter informatie

Het proces Smart in Progress werd al verschillende jaren gevoerd. Na meer dan 200 aanbevelingen die als basis dienden voor de uitwerking van een strategisch plan 2025 en nu er tal van projecten lopen, zijn er voor het werkjaar 2022-2023 geen nieuwe thema’s voorgelegd.

10. Aanstelling en bevoegdheden voor de formaliteitenPunt ter goedkeuring

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Vragen? letscoop@nullsmart.coop

#Letscoop2022