Buitengewone algemene vergadering

Volgens de statuten moeten we in dat geval een buitengewone algemene vergadering samenroepen, niet te verwarren met de gewone algemene vergadering van onze coöperatie.

Update 27 mei

Aangezien het aanwezigheidsquorum van 50 % niet bereikt is om de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2022 te kunnen houden, zal notaris Bertrand Nerincx een proces-verbaal van onvermogen opmaken. Bovendien wordt er een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op 21 juni 2022, dezelfde dag als onze gewone algemene vergadering. Meer info hier

Waarom organiseren we een buitengewone algemene vergadering?

We willen de statuten van de vennootschap SmartCoop wijzigen. Volgens de statuten moeten we in dat geval een buitengewone algemene vergadering samenroepen, niet te verwarren met de gewone algemene vergadering van onze coöperatie die zoals gepland op 21 juni 2022 plaatsvindt. Het programma voor die jaarlijkse afspraak volgt binnenkort en je ontvangt twee weken voordien ook een andere oproeping.

Snelle toegang

Wat is een buitengewone algemene vergadering?

Dat is een algemene vergadering die in specifieke gevallen samengeroepen wordt. In tegenstelling tot de gewone algemene vergadering kan ze in functie van de behoeften van de vennootschap op eender welk moment van het jaar gehouden worden. De vennoten die minstens over de helft van de tot vandaag uitgegeven aandelen beschikken, moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn (artikel 35 van de statuten). Anders kan de buitengewone algemene vergadering niet geldig beraadslagen. Er moeten dus met andere woorden iets meer dan 16.000 kiezers aanwezig zijn, wat ons in realiteit moeilijk lijkt. Wordt dat quorum niet bereikt, dan moet er een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen.

Wat moet je doen?

Aangezien het aanwezigheidsquorum van 50 % niet bereikt is om de buitengewone algemene vergadering van 31 mei 2022 te kunnen houden, zal notaris Bertrand Nerincx een proces-verbaal van onvermogen opmaken. Bovendien wordt er een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen op 21 juni 2022, dezelfde dag als onze gewone algemene vergadering.

We zijn ons ervan bewust dat dit allemaal complex kan klinken, maar deze formaliteiten worden ons door de wet en onze statuten opgelegd. Als je vragen hebt, kan je in elk geval terecht op dit adres: letscoop@nullsmart.coop