Algemene vergadering 2023 – Agenda

Algemene vergadering 2023 – Agenda

SmartCoop – Coöperatieve vennootschap erkend sociale onderneming

Hieronder vind je de agenda, de punten waarover gestemd wordt en de beschikbare documenten en video’s.

De resultaten van de stemming

De volledige tekst van de resoluties staat op het stemplatform.

De formele momenten van de dag:

— van 10 tot 12 uur, de vergadering van vennoten van Smart, een plenaire zitting met de hoogtepunten van 2022 (activiteiten, cijfers, projecten) en de uitdagingen voor de toekomst. Kom zeker je vragen stellen om klaar te zien in alle info.

— van 17u30 tot 17u55, de formele algemene vergadering van SmartCoop, waar we de agendapunten overlopen en de resultaten van de stemmen bekendmaken.

Deze vergaderingen vinden plaats in Brussel en worden live uitgezonden in Antwerpen, in Luik en op ons YouTube-kanaal.

Gewone algemene vergadering – Agenda

1. Kennisneming van het beheerverslag, het verslag van de bedrijfsrevisor en de bijzondere verslagen – Akteneming

Inzage van de verslagen om kennis te nemen van de economische en financiële situatie van heel Smart België.

Documenten:

Video met een overzicht van de verslagen
→ Jaarverslag
Beheerverslag (FR)
Verslag over de economische en financiële situatie van alle juridische entiteiten van Smart in België (FR)
Bijzonder verslag betreffende de erkenning als coöperatieve vennootschap die lid is van de Nationale Raad voor de Coöperatie
Bijzonder verslag betreffende de erkenning als sociale onderneming
Verslag van de bedrijfsrevisor (FR)
Verslag van het ethisch comité

2. Goedkeuring van de rekeningen – Punt ter goedkeuring

Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar 2022

Documenten:
Video met een overzicht van de rekeningen 2022
Jaarrekeningen van SmartCoop (FR)
Resultatenrekening en balans van alle juridische entiteiten van Smart in België

3. Kwijting aan de bestuursleden en de bedrijfsrevisor – Punt ter goedkeuring

Kwijting verlenen is hetzelfde als zeggen dat de bestuursleden en bedrijfsrevisor hun beheermandaat tijdens het voorbije boekjaar correct hebben ingevuld.

4. Toewijzing van het resultaat – Akteneming

De statuten van de coöperatie voorzien in de niet-distributie van de resultaten en hun toewijzing aan de ondeelbare reserves.

5. Vennootschapsregister en eigen vermogen – Akteneming

Samenstelling van het vennootschapsregister (categorieën, aantal aandelen, stemrecht), het eigen vermogen en de waarde van het aandeel op 31/12/2022.

6. Verandering van vertegenwoordiging van de bedrijfsrevisor – Akteneming

Verandering van vertegenwoordiging van de bedrijfsrevisor ‘RSM InterAudit’.

7. Gedeeltelijke vernieuwing van de Raad van bestuur – Punt ter goedkeuring

Benoeming van 5 nieuwe bestuursleden

Lijst van de kandidaten

8. Aanstellingen en bevoegdheden voor de formaliteiten – Punt ter goedkeuring

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en de beslissingen van deze algemene vergadering officieel te maken.

Vragen?

letscoop@nullsmart.coop

#Letscoop2023