Werkgroep : meten van de sociale impact van Smart

De sociale impact van Smart meten, is dit mogelijk? Wat zijn de meest relevante criteria en indicatoren met het oog op ons maatschappelijk doel?

Huidige situatie/problematiek

De sociale impact van Smart wordt momenteel op geen enkele wijze objectief gemeten.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen het speciaal verslag over de realisatie van het maatschappelijk doel van Smart, waarvan het kader vastgelegd is in de statuten en de meting van de sociale impact van Smart, die breder en universeler is, en die voortkomt uit een uitgesproken wil om coöperatie van werkende personen een reële sociale en maatschappelijke impact te hebben, en uit de keuze om deze impact te meten. Doel van de werkgroep is zich te buigen over dit laatste punt.

Doelstellingen van de werkgroep

Aan de Raad van Bestuur een globale aanpak voorstellen voor de evaluatie van de sociale impact die relevant is en aangepast aan de specifieke kenmerken van Smart; doelstellingen, middelen, verwachte resultaten.

Verwacht resultaat

De werkgroep zal aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur om hen toe te laten de methode voor de evaluatie van onze sociale impact te bepalen en van het meten van de sociale impact een tool voor prioriteitsbepaling en hulp bij de besluitvorming te zijn. Na goedkeuring zullen deze principes in de praktijk worden gebracht door het operationele team van Smart. Feedback en goede praktijkvoorbeelden zijn zeer welkom.

Reflectiekader

Het thema zal worden benaderd vanuit de volgende invalshoeken:

  • wat is het nut van het meten van de sociale impact voor de verschillende stakeholders
  • hoe kan dit de samenhang van het Smart-project verbeteren zowel intern en de betekenis van het project in vraag stellen
  • op welke manier onze sociale impact naar waarde schatten en communiceren naar de buitenwereld
  • hoe onze acties sturen op basis van pertinente indicatoren en doelstellingen

Wenst u deel te nemen aan deze werkgroepen?

Deelnemen aan een werkgroep geeft iedereen de kans zijn visie op en kennis van het behandelde onderwerp te delen, de Smart-organisatie en haar stakeholders beter te leren kennen en volop gebruik te maken van de gecreëerde uitwisselings- en netwerkmogelijkheden.

Enkele voorafgaande vereisten als leidraad voor uw kandidatuur

  • Vennoot zijn van de coöperatie.
  • Zich kunnen engageren voor de duur van de werkgroep, namelijk een tot twee vergaderingen per maand van december 2018 tot april 2019.
  • Deelname is vrijwillig en wordt niet vergoed.
  • Het is niet nodig een expert in de materie te zijn, wel wordt belangstelling voor het onderwerp verwacht en de bereidheid om samen te werken.

Geef uw interesse door via ons formulier vóór 16 november 2018.

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

 

Meer info over de uitdagingen en verwachte werkzaamheden van de andere werkgroepen.