Werkgroep: een ecologisch verantwoorde aankoopcentrale

Goedkoper aankopen maar niet alleen dat! Hoe voordeel halen uit de kracht van het collectief bij het gezamenlijk aankopen?

Huidige situatie/problematiek

Er bestaat vandaag geen specifiek aankoopbeleid waardoor de vennoten voordeel kunnen halen uit het feit dat ze met velen zijn en van de schaalvoordelen die voortvloeien uit coöperatieve groepsaankopen bij verschillende leveranciers. Het is hierbij belangrijk om rekening te houden onze ecologische verantwoordelijkheid, waarvan de criteria moeten worden vastgelegd.

Doelstellingen van de werkgroep

Aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur over de vorm die een toekomstige ecologisch verantwoorde aankoopcentrale, toegankelijk voor alle vennoten, moet aannemen.

Verwacht resultaat

De werkgroep zal aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur om deze in staat te stellen de strategische krijtlijnen te bepalen van de toekomstige aankoopcentrale. Na goedkeuring zullen deze principes in de praktijk worden gebracht door het operationele team van Smart. Feedback en goede praktijkvoorbeelden zijn zeer welkom.

Reflectiekader

Er wordt aan de werkgroep gevraagd de problematiek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen:

  • logistiek: hoe de centralisatie van de aankopen van de coöperatie, bundeling van bestellingen, centralisatie van leveringen, enz. mogelijk maken
  • ethiek: welke criteria vastleggen om ethische en/of duurzame leveranciers te selecteren
  • economisch: welke voordelen voor de vennoten, welke voorwaarden voor leveranciers om deel uit te maken van de aankoopcentrale, enz.

Wenst u deel te nemen aan deze werkgroepen?

Deelnemen aan een werkgroep geeft iedereen de kans zijn visie op en kennis van het behandelde onderwerp te delen, de Smart-organisatie en haar stakeholders beter te leren kennen en volop gebruik te maken van de gecreëerde uitwisselings- en netwerkmogelijkheden.

Enkele voorafgaande vereisten als leidraad voor uw kandidatuur

  • Vennoot zijn van de coöperatie.
  • Zich kunnen engageren voor de duur van de werkgroep, namelijk een tot twee vergaderingen per maand van december 2018 tot april 2019.
  • Deelname is vrijwillig en wordt niet vergoed.
  • Het is niet nodig een expert in de materie te zijn, wel wordt belangstelling voor het onderwerp verwacht en de bereidheid om samen te werken.

Geef uw interesse door via ons formulier vóór 16 november 2018.

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop

 

Meer info over de uitdagingen en verwachte werkzaamheden van de andere werkgroepen.