Pierre Vreven
Man
Categorie C: Extern partner, klant, opdrachtgever
Limelette

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik was een van de eerste actoren die werd geraadpleegd om de Smart-tool te creëren via de vzw Court-Circuit. Ik ben sinds 2006 onafhankelijk lid van de Raad van bestuur en vervolgens van de Stichting Smart. Ik heb deelgenomen aan verschillende cycli van Smart in Progress. Ik ben vennoot van twee coöperaties, ik heb enige ervaring met dit soort statuut en werking.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Cultureel ondernemer, organisator van evenementen in de podiumkunsten, boeker en manager van muziekartiesten.
Docent aan het IAD (Institut des Arts et Diffusion, Universiteit van Louvain-la-Neuve).

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Allereerst ben ik een getuige van de geschiedenis van Smart en wil ik die graag delen. Ik heb meer dan vijftien jaar deel uitgemaakt van de raden van bestuur, mijn ervaring kan bijdragen tot de toekomstige denkprocessen en keuzes. Anderzijds speel ik nu al verschillende jaren een verbindende rol in de muzieksector van de federatie Wallonie-Bruxelles.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Als lid van de Stichting Smart en na enkele vergaderingen van SmartCoop te hebben bijgewoond, vond ik het leuk om samen met de nieuwe generatie bestuursleden vragen te stellen bij de nieuwe uitdagingen van Smart, vooral in deze vreemde coronaperiode. Mijn ervaring binnen Smart zou deze prachtige tool voor sociale en solidaire economie kunnen ondersteunen.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Smart is een essentiële speler in de transitie naar onze toekomstige samenleving. Meer dan ooit zal ze inspelen op een ander soort economie voor alle soorten beroepen, om nog maar te zwijgen van haar Europese invloed, die ook zal bijdragen tot een gemakkelijker verkeer van beroepen binnen de Unie.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten