Fabien Glineur
Man
Categorie A: Loontrekkend ondernemer
Rebecq
Momenteel lid van de Raad van Bestuur SmartCoop

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Lid van de RvB sinds 2008.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Restaurateur van architecturaal en monumentaal erfgoed.
Kunstschilder en beeldhouwer.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Ik weet hoe de Raad van bestuur werkt.
Het delen van opvattingen en besluiten op basis van een constructieve strategie voor de groep.
Als beheerder van een Activiteit en gebruiker van de Smart-tools sinds twintig jaar, kan ik de verwachtingen en behoeften over de tool overmaken.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Om de overgang naar nieuwe bestuursleden te bevorderen. Voor mensen die het Smart-project willen dragen in hetzelfde positieve beleid van mutualisering en bescherming van freelance ondernemers.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Een coöperatie van freelance en solidaire werkers met administratieve en juridische ondersteuning via een krachtige tool en een kwaliteitsvolle relatie tussen adviesverleners en actoren. Een platform voor ontmoetingen tussen professionals en een forum voor informatie, werkaanbiedingen, projecten, enz.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten