Anne-Laure Desgris
Vrouw
Categorie C: Extern partner, klant, opdrachtgever
Bruxelles
Momenteel lid van de Raad van Bestuur SmartCoop

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik ben sinds 2007 betrokken bij de coöperatieve beweging. Ik heb verschillende functies bekleed binnen coöperaties in Frankrijk, op het vlak van begeleiding, ontwikkeling, animatie van het coöperatief leven, partnerschappen, en coöperatieve sociale dialoog. Verder bekleedde ik sociale mandaten als bestuurslid, co-directrice en binnen netwerken. Ik neem al enkele jaren deel aan de algemene vergaderingen van Smart in Frankrijk en België, eerst als partner, sinds 2018 als werknemer en vervolgens als houder van een sociaal mandaat. Uiteraard volg ik de cycli van Smart in Progress. Ik nam deel aan de oprichting van het ethisch comité en ben bestuurslid sinds mijn benoeming als afgevaardigd bestuurder in 2019.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Na een jaar als directrice van het team Vie coop’, ben ik sinds iets meer dan 18 maanden mede-afgevaardigd bestuurder van Smart in België. Dit mandaat, me toevertrouwd door de Raden van bestuur, houdt in dat ik betrokken ben bij de evolutie van het project doorheen de cycli van Smart in Progress, de uitwerking en implementatie van het strategisch actieplan, de relaties met partners, ervaringen, het werk binnen de Raden van bestuur en het directieteam, het nemen van beslissingen en de keuze van belangrijke acties…
Een dagtaak in dienst van de Smart-gemeenschap!

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Sinds september 2018 maak ik deel uit van het avontuur Smart en haar teams in Brussel. Ik heb er eerst gewerkt als directrice van het team Vie Coop’ en vervolgens, sinds oktober 2019, binnen het afgevaardigd bestuur. Ik wil graag meewerken aan de uitwerking van de beleidslijnen en besluiten waarvan ik de medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering zou dragen, en alle sociale en economische uitdagingen aangaan die ons worden voorgelegd. Gedeeld ondernemerschap en samenwerking zijn krachtige drijfveren waaraan ik binnen de Raad van bestuur mijn bijdrage wil blijven leveren.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Ik wil kunnen deelnemen aan de uitwerking van de beleidslijnen en besluiten waarvoor ik medeverantwoordelijk zou zijn, een mandaat uitoefenen met betrekking tot de verantwoordelijkheden die mij zijn toevertrouwd en waarover ik rekenschap moet afleggen aan de Raden van bestuur en vergadering van vennoten. Bovendien wil ik de belichaming zijn van de transnationale, coöperatieve ambitie van het project Smart.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

In het project Smart staan de werkers centraal, en ook het creëren van sociale en economische waarden om daaruit de beste sociale bescherming te kunnen putten. Het is gestoeld op een niveau van mutualisering dat ongezien is in de coöperatieve beweging: het grote aantal leden en de Europese dimensie ervan, het streven naar autonomie maar met effectieve rechten gedurende het hele leven. Het proces Smart in Progress ondersteunt het voortdurende streven naar economische democratie en zal ons in de komende jaren helpen op zoek te gaan naar een sociaal en economisch evenwicht, een uitdaging die ook zal bijdragen tot de nieuwe strategie van Smart.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten