Innovatie voor meer participatie

Naast het wettelijke kader waaraan Smart zich als werkgevende onderneming houdt, moeten we ook innoveren zodat zo veel mogelijk leden zich kandidaat kunnen stellen voor de verkiezingen, kunnen stemmen en deelnemen. Het is immers de bedoeling om een coöperatieve sociale dialoog te ontwikkelen.  
 
Hoewel we de timing en de uitvoering beter op elkaar hadden willen afstemmen, zullen de modaliteiten in Frankrijk en België verschillend zijn. De procedure zal tweeledig zijn. Een eerste deel op basis van de wettelijke verplichtingen zal in het eerste semester van 2020 plaatsvinden. In het najaar 2020 volgt een tweede deel om de representativiteit van de werkers die lid zijn van Smart uit te breiden. Meer info op de kalender.  
 
We willen beschikken over een bredere vertegenwoordiging en de beste representativiteit om op een aangepaste manier te werken aan ieders arbeidsvoorwaarden (gelijkheid van vrouwen en mannen in het beroepsleven, handicaps, opleidingen, carrière, competenties, psychosociale risico’s …). Verschillende stakeholders zijn betrokken in het proces: de werkgevende onderneming, het gemutualiseerde (vaste) team en hun huidige of toekomstige afgevaardigden, tijdelijke werkers, werkers met een contract van bepaalde duur en een contract van onbepaalde duur, en de vakbonden.  
 
Het wettelijke kader kan beperkend lijken om in een vennootschap als de onze een goede afvaardiging te organiseren. De toenadering van de categorieën van vennoten in België of van de colleges in Frankrijk laat immers wel ruimte voor interpretatie, maar legt ook ‘werkersrubrieken’ vast die niet altijd even wenselijk zijn. Naast die categorisering lijken het kiescollege, de mogelijkheid om te stemmen, of verkozen te worden en te blijven, soms complex – of zelfs onmogelijk – voor iemand die met contracten van bepaalde duur werkt en dus een onderbroken werkrooster heeft.  
 
Verder zal er in het najaar een procedure plaatsvinden om groepen samen te stellen van extra personen om de representativiteit uit te breiden en zo veel mogelijk mensen te betrekken bij thema’s over de arbeidsvoorwaarden. De groepen zullen betrokken worden bij het werk van de vertegenwoordigingsorganen van het personeel (OR en CPBW in België, CSE in Frankrijk) en bij het coöperatief leven binnen Smart.  
 
Wie interesse heeft en zich actief wil inzetten, in contact gebracht wil worden met andere geïnteresseerden of meer informatie wenst, kan terecht op dit e-mailadres: dialoguesocialcooperatif@nullsmart.coop.