Gewone Algemene vergadering 2019

De vennoten worden uitgenodigd om hun stemrecht uit te oefenen tijdens de Algemene vergadering. Hieronder vindt u de agenda, de bijhorende documenten en de resultaten van de stemming.

Agenda en resultaten van de stemming

 Het aantal personen die gestemd hebben: 1184

1. Verwelkoming door de Afgevaardigd bestuurder

2. Goedkeuring van de rekeningen van het boekjaar 2018 (punt ter beslissing)

Onderzoek van de rekeningen 2018, van het jaarverslag, van het verslag van de realisatie van het maatschappelijke doel en het verslag van de bedrijfsrevisor, met het oog op hun goedkeuring en de kwijting van de bestuurders van hun bestuursmandaat.

RESULTATEN

  • Ik stem voor: 73%
  • Ik stem tegen:  2%
  • Ik onthoud me: 25% 

DOCUMENTEN

3. Beslissingen inzake de bestemming van het resultaat (punt ter beslissing)

Uiteenzetting van de prioriteiten voor de begrotingskeuzes die de Raad van bestuur zou kunnen maken.

RESULTATEN

  • Gemeenschappelijke  tools en diensten: 2643 punten
  • Ontwikkeling van het coöperatieve  leven: 1605 punten
  • Gedeelde werkruimten: 1561 punten
  • Internationale ontwikkeling: 707 punten

DOCUMENT

4. Goedkeuring van de staat van de vennootschap  (punt ter beslissing)

Akte nemen van de samenstelling van de vennootschap (categorieën van vennoten, aantal aandelen, stemgerechtigden,…), het bedrag van het kapitaal van de vennootschap en de waarde van het aandeel op 31/12/2018.

RESULTATEN

De kiezers nemen akte van de samenstelling van de vennootschap, de staat van het maatschappelijk kapitaal en de waarde van het aandeel.

5. Terugblik op het jaar van de Raad van bestuur (punt ter informatie)

Voorstelling van de hoogtepunten van het jaar voor de Raad van bestuur.

6. Smart in Progress (SIP)

Ethisch comité – uit SIP 2 (punt ter informatie)
Voorstelling van het eerste verslag van het comité.

Follow-up van de aanbevelingen van SIP 3 (punt ter informatie)
Feedback over de aanbevelingen van de drie werkgroepen en het vervolg van de werkzaamheden. 

Goedkeuring van de thema’s van SIP 4 (punt ter beslissing)
Voorstelling van de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd voor SIP 4 (2019-2020).

RESULTATEN

  • Mijn activiteit consolideren:  1694 punten
  • Werkruimtes: 1041 punten
  • Mijn activiteit overdragen: 445 punten

7. Vertrek van de gedelegeerd bestuurder uit de groep (punt ter informatie)
Voorstelling van de termijnen en de vooruitzichten.

 

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop