Je werkt via of voor Smart met een arbeidscontract van onbepaalde duur?

Smart is je werkgever en je bent gelinkt via een contract van onbepaalde duur, bepaalde duur of je bent stagiair en je wenst vennnoot te worden?


De actuele Raad van Bestuur heeft voor deze categorie van werknemers de volgende instapmogelijkheden bepaald: je aandeel bedraagt 1% van je jaarlijks belastbaar bruto inkomen, naar beneden afgerond.
Je wordt vennoot van de multistakeholders -coöperatie, categorie B (categorie A zijn de freelancers/werknemers van bepaalde duur die via onze online contracten werken)en je wordt geacht om minimum 25% van het totale bedrag bij aanvang te betalen. Voor het resterende bedrag kan, in overleg met de financiële directie, een betalingstermijn worden afgesproken.

Voorbeeld:

Je wordt vennoot, categorie B, in januari 2018 en je bruto belastbaar inkomen van 2017 bedraagt 31.000€. 1% van dit bedrag is gelijk aan 310€, dit bedrag is niet deelbaar door 30 (de kost van 1 aandeel) dus wordt het basisbedrag afgerond op 300€. Je wordt dus aandeelhouder van 10 sociale aandelen voor het kalenderjaar 2018.

Uitzondering:

Voor het kalenderjaar 2017 heeft de Raad van Bestuur voorgesteld om het vennootschap te laten ingaan met 50% van de aan te kopen aandelen. In het voorbeeld van hierboven, word je dus venoot van de categorie B door 5 sociale aandelen te kopen of dus 150€ te betalen.