Virginie Lejeune
Vrouw
Categorie B: Werknemer van het vaste personeel
Bruxelles

Heb je al een ander engagement binnen Smart (RvB, ethisch comité, Smart in Progress, andere) of heb je ervaring in andere coöperaties?

Ik werk nu meer dan zes jaar bij Smart. Ik ben 4,5 jaar verantwoordelijke voor de opleidingen geweest en organiseerde in die hoedanigheid opleidingen voor onze vennoten. Daardoor heb ik een beter begrip gekregen van hun dagelijkse noden en moeilijkheden. Bovendien heb ik in de voorbije zes jaar bijgedragen tot verschillende projecten, waaronder ook het diversiteitscomité.

Beschrijf hier je beroep of je activiteit

Twee jaar geleden veranderde ik van functie om ondersteuning te bieden aan het management van de Directie Ontwikkeling en Financiën van Smart. Ik sta mee in voor het management van de teams en help bij hun ontwikkeling, zowel individueel als collectief.

Daarnaast werk ik voornamelijk tijdens het weekend als radiojournalist en nieuwsanker bij NGroup, waarvan Nostalgie en NRJ deel uitmaken. Dat doe ik nu zeven jaar.

Welke competenties en ervaringen wil je bij de Raad van bestuur en het project Smart aanbrengen?

Na zes jaar bij Smart begrijp ik de organisatie van de onderneming, haar leden en vaste teams, en heb ik een visie ontwikkeld over haar strategie. Door functies te bekleden in twee verschillende domeinen, eerst in human resources en vervolgens in ontwikkeling en financiën, heb ik voor een aantal specifieke materies een diepgaande expertise en kennis opgebouwd.

Waarom stel je je kandidaat voor de Raad van bestuur?

Ik stel me kandidaat voor verschillende redenen. Eerst en vooral wil ik deze kans grijpen om actief te kunnen bijdragen aan het bestuur van een geëngageerde coöperatie. Door mee beslissingen te nemen, kan ik een rechtstreekse impact hebben op de leden van de coöperatie en op de hele onderneming. Bovendien kan ik de waarden van Smart (solidariteit, coöperatieve samenwerking, autonomie), waar ik ook veel belang aan hecht, toepassen door aan de ontwikkeling en het voortbestaan van de organisatie bij te dragen. Ten slotte kijk ik ernaar uit om in tal van domeinen leden, collega’s en deskundigen te ontmoeten en met hen samen te werken.

Na mijn inzet binnen de vaste teams zie ik deze stap als een logische evolutie van mijn engagement voor de coöperatie.

Hoe zie je Smart in de toekomst? Wat is jouw langetermijnvisie voor het project?

Er moet absolute prioriteit gegeven worden aan de leden van de coöperatie en wat ze nodig hebben. De gedeelde onderneming Smart bestaat immers voor hen en zij zorgen ook voor haar voortbestaan. Zij moeten centraal blijven staan voor de Raad van bestuur van SmartCoop. Smart moet zich echter ook inzetten om een antwoord te bieden op de behoeften van iedereen die daar nood aan heeft en zich bijgevolg ook aanpassen!

In het licht van de voorbije gezondheidscrisis en de evolutie op het vlak van waardig werk, moet Smart constant evolueren naar een meer gepersonaliseerde aanpak, door aangepaste tools en diensten aan te bieden.

Smart moet ook blijven investeren in en luisteren naar haar vaste teams, die de drijfkracht van die gepersonaliseerde aanpak zijn.

Bovendien is Smart een belangrijk politiek project. Ze moet dan ook mee nadenken over werk in al zijn facetten en de maatschappelijke uitdagingen, door synergieën en samenwerking te bevorderen.


 
 
Terug naar de lijst met kandidaten