Les Branchées
Smart brengt mensen bij elkaar.

Ze kwamen elkaar voor het eerst in de coöperatie tegen en daar ontstond het idee om samen een eigen opleidingsbedrijf te starten. Vandaag is het zover: Met ‘Les Branchées’ willen Émilie en Solange de ongelijkheid in de internetwereld verminderen. Ze gebruiken Smart als een veilig administratief kader om een evenwichtig co-management en een stapsgewijze groei mogelijk te maken.


‘Les Branchées’ wil via opleidingen zoveel mogelijk ondernemers en onderneemsters helpen in hun gebruik van sociale media en digitale communicatie. Ze geven ook workshops rond sociale media voor tieners, ouders en senioren.

 

Émilie Danel
Trainer in digitale communicatie, blogster, onderneemster
39 jaar
Brussel
Ingeschreven bij Smart sinds 2012

Solange De Mesmaeker
Trainer in digitale communicatie, onderneemster
30 jaar
Brussel
Ingeschreven bij Smart sinds 2013
Interview

Smart in 3 woorden?

– Gemeenschap, eenvoud, veiligheid

Samenwerken is … ?

Leren en kennis doorgeven. Samenwerken en elkaar inspireren.

Als vennoot van Smart, voel ik me … ?

– gemotiveerd, veilig, beschermd, en… trendy!

Waarom geven jullie deze digitale trainingen? Wat maakt ze zo verschillend?

– Met onze vereenvoudigde en warme aanpak staan we dicht bij de mensen. We vermijden opleidingen met 450 Engelse woorden die niemand begrijpt. We willen dat mensen hier naar buiten gaan met kennis die ze onmiddellijk kunnen toepassen.

De tweede pijler van ons project zijn de workshops waarbij we tieners en ouders sensibiliseren en opleiden rond hun aanwezigheid op sociale media. We geven ook workshops waarbij we senioren helpen contact te houden met hun familie via deze kanalen.

Er is een enorme kloof ontstaan bij de mensen die gevraagd worden hun treinbiljet via internet te boeken maar die geen wifi hebben en ook niet weten hoe dat werkt. Er is nog enorm veel werk op dat vlak, en wij proberen met onze beperkte middelen daar zoveel mogelijk aan te doen. We kunnen spreken van popularisering.

Ons werk is ook erg seizoensgebonden, want in de zomer geven we bijna geen opleidingen. Maar met ‘Les Branchées’ evolueren we naar een voltijdse activiteit. We gaan stap voor stap. En Smart laat ons toe ons eigen ritme te volgen.

"Met Smart kunnen we ons eigen ritme bepalen."

Wat is de rol en de waarde van Smart in jullie project?

– Het project van ‘Les Branchées’ werd rechtstreeks met Smart opgezet. We gebruiken twee soorten diensten: enerzijds is er de activiteit die we samen hebben opgezet, en anderzijds, naargelang de klanten, doen we beroep op ‘Verenigde Opleidingen’, de professionele entiteit van de coöperatie voor opleiders (*). Hiermee bereiken we klanten in het onderwijs en de academische wereld.

Maar we hadden ook allebei heel snel de wens om onze eigen kleine structuur te hebben, een eigen naam, een eigen activiteit.

In het begin kregen we heel veel kleinere opdrachten, maar nu krijgen we meer en meer omvangrijke opdrachten.

Ik vind het redelijk eenvoudig om met twee een budget te beheren.

Smart neemt de mentale druk weg.

– In een activiteit heb je iemand nodig die verantwoordelijk is voor het ingeven van documenten, de communicatie, de boekhouding, … Maar we hebben allebei toegang tot dezelfde tools en kunnen zo verschillende petjes opzetten.

Dus, we zijn allebei van alles op de hoogte. We hebben een goed beeld van onze activiteit en we evalueren bijna wekelijks het budget. Dat is zeer handig.

Het feit dat Smart alle administratie voor haar rekening neemt helpt ons enorm vooruit. Zo kunnen we ons project verder uitbouwen zonder veel tijd te moeten besteden aan onze boekhouding, onze btw-aangifte, … dat gebeurt automatisch. Dat neemt bij ons de mentale druk weg bij de uitbouw van een project.

Het stelt ons ook gerust dat we een bestaande structuur gebruiken, zonder dat we veel geld hebben moeten investeren in de oprichting van een bedrijf. Misschien dat de vraag zich ooit zal stellen, maar nu genieten we van de extra tijd en geestelijke vrijheid die het ons brengt.

Het volstaat om de juiste documenten op de juiste manier in te geven en daarna doet Smart de rest.

"Het lijkt wel alsof we in een bijenkorf werken."

Weg met de administratie? Echt?

– We zeggen niet dat er geen enkele administratie aan te pas komt, maar als zelfstandige onderneemsters staan we er tenminste niet alleen voor. Het volstaat om de juiste documenten op de juiste manier in te geven en daarna doet Smart de rest.” Lonen, btw-betalingen, facturatie …

Het is heel geruststellend om een vangnet te hebben, een adviesverlener die je herinnert aan wat je misschien vergeten bent, aan wat er ontbreekt. Meteen voel ik me minder alleen en ervaar ik minder de stress die een dergelijke verantwoordelijkheid met zich mee kan brengen.

Smart is een coöperatie, een gedeelde onderneming. Is dat een belangrijk verschil?

– We gebruiken de lokalen van de coöperatie. Wanneer we een opleiding geven aan leden, voelen we heel sterk dat we deel uitmaken van een netwerk. Het lijkt wel alsof we in een bijenkorf werken en mensen met elkaar in contact brengen.

Omdat we deelnemen aan het opleidingsprogramma brengen we kennis bij aan de coöperatie. Wat interessant is, is dat het mensen samenbrengt die actief zijn in dezelfde sector. Dat creëert mogelijkheden voor samenwerking aan projecten waar we complementair zijn en waarvoor we via de coöperatie gemakkelijker partners kunnen vinden.

Dat is de grote toegevoegde waarde van de coöperatie: mensen samenbrengen die elkaar anders misschien nooit hadden gevonden.

(*) ‘Verenigde Opleidingen’ is de eerste professionele entiteit die de Smart-coöperatie heeft opgezet. Doel: ondernemers uit eenzelfde sector samenbrengen en een antwoord geven op hun specifieke behoeften. Voortbouwend op deze ervaring, werd in 2018 een werkgroep opgericht bestaande uit vennoten, klanten en partners van Smart (binnen het participatieve kader van ‘Smart in Progress’) om andere entiteiten op te richten voor de sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in de coöperatie. Deze werkzaamheden zullen in de lente van 2019 resulteren in aanbevelingen. Voor meer informatie: https://smartbe.be/fr/smart-progress/