LaRégie.TV
Samenwerken is het systeem op de proef stellen

Yan Pierre le Luyer en Pierre Martin zijn al vele jaren professioneel actief in de audiovisuele en televisieproductie. Drie jaar geleden hebben ze ‘LaRégie.TV’ opgericht in één van de creatieve hubs die door de coöperatie Smart in het leven geroepen zijn: LaVallée, in Brussel.

Ze werken in mobiele eenheden, in het bijzonder voor bedrijven, instellingen of culturele evenementen. Ze bereiden hun klanten voor op de permanente implementatie van nieuwe audiovisuele faciliteiten, oa binnen de gemeenschap van creatieve ondernemers in LaVallée.


LaRégie.TV is een team van creatievelingen en technici met ervaring in televisie en sociale netwerken. LaRégie.TV wijdt zich uitsluitend aan live multicameraproducties en richt zich tot nieuwe producers die content aanleveren voor bedrijven, instellingen, federaties, agentschappen, merken, influencers enz.

 

Yan Pierre le Luyer
52 jaar
Uitvoerend producer, multicamera-regisseur
Brussel / Parijs
Lid van Smart sinds 2014

Pierre Martin
36 jaar
Productiemanager, multicamera-regisseur
Brussel
Lid van Smart sinds 2015
Interview

Wat betekent Smart voor u?

– Een coöperatie van creatieve ondernemers die ons in staat stelt om banen te creëren, nieuwe klanten te overtuigen en ons in alle rust te ontwikkelen dankzij de solidaire diensten.

Smart in 3 woorden?

– Eenvoud, rationaliteit, zekerheid.

– Ongestoord en efficiënt ondernemen.

Smart: Wat is er uniek aan LaRégie.TV?

– LaRégie.TV is in de eerste plaats een team van creatievelingen, gespecialiseerd in live multicamera-videoproducties op sociale netwerken, die we in deze context ‘SocialTV’ noemen (*).

Onze offertes focussen in de eerste plaats op de prestaties van ons team. Onze belangrijkste troef zit immers in de creatieve meerwaarde die we onze klanten bieden op het gebied van inkleding, productietempo, rijke content …

We streven ook naar een langdurige samenwerking met onze klanten om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun strategie. We produceren voor hen uitzendingen die meer zijn dan alleen video’s, in een regelmatige programmering. Dat is nodig om een loyaal en betrokken publiek op te bouwen op sociale netwerken.

Twintig jaar geleden kostte het een miljoen euro en had je 250 m² nodig om een regiekamer op te zetten. Met de technologische vooruitgang, de digitalisering van onze werkprocessen en de grotere toegankelijkheid van investeringen, staat het traditionele televisiewerk nu open voor nieuwe content-producers.

"Smart stelt ons in staat om vertrouwen te wekken en tegelijk onszelf te beschermen."

Smart: Hebben we het hier over de democratisering van de televisieproductie?

Ja. Vroeger waren er slechts een paar tv-zenders en enkele programmadirecteurs met een hele bende producers aan hun voeten. Het lot van alle uitzendingen lag in de handen van die enkelingen. Als je massa’s kijkers wilde bereiken, hing je van hen af. Vandaag de dag is het dankzij SocialTV mogelijk om vijftigduizend, honderdduizend of een miljoen potentiële kijkers te bereiken via de followers van één bedrijf. Dit is vaak veel meer dan de DTT-kanalen in Frankrijk, met als bijkomend voordeel dat er echte marketingtools bij komen te kijken.

Storytelling en media branding hebben een revolutie teweeggebracht in de traditionele marketing. Bedrijven met een potentieel grote gemeenschap en die regelmatig gevarieerde content kunnen delen, hebben er alle belang bij om SocialTV zonder verder uitstel te omarmen en in het middelpunt van hun communicatiestrategie te plaatsen.

Televisie valt vandaag te vergelijken met een bio- tomaat: geproduceerd in korte ketens, direct van de producer naar de kijker, bijna zonder tussenpersonen. Met SocialTV zien we ook de opkomst van programma’s voor doelgroepen die niet aan hun trekken komen op de nationale of regionale televisiezenders, omdat deze nu eenmaal voor het grote publiek werken

Smart is waarschijnlijk de beste oplossing voor activiteiten met progressieve waarden

"Smart minimaliseert de administratietijd ten voordele van de creatie- en productietijd."

Waarom heeft u voor Smart gekozen om dit project te ontwikkelen?

– (N.v.d.r.: Yan) Ik richt al bedrijven op van toen ik 21 jaar was. Ik heb dus wel wat ervaring. Ik heb als ondernemer heel wat mooie jaren beleefd, maar ook enkele tegenslagen gekend, waar ik veel uit geleerd heb. Ik wilde niet opnieuw een conventioneel bedrijf starten. Er kruipt namelijk veel tijd in administratief en sociaal beheer, in het beheer van klantenvorderingen en in het zoeken van

middelen via partners die je vak of je visie op de ontwikkeling ervan niet altijd begrijpen.

Smart is voor mij objectief gezien het ideale hulpmiddel. In ieder geval is het vandaag de dag waarschijnlijk de beste oplossing voor activiteiten die, zoals de onze, progressieve waarden uitdragen voor de samenleving.

Smart minimaliseert de administratietijd ten voordele van de creatie- en productietijd. De gewonnen tijd hebben we geïnvesteerd in het opleiden van ons team en in het zoeken naar meer ondernemende klanten. We hebben ook meer tijd voor de strategische ondersteuning van onze klanten en voor het creatieve aspect van hun producties.

– Dat is essentieel voor een serene ontwikkeling. Smart beheert bijvoorbeeld de verkoopadministratie (validatie van offertes, facturatie, incasso). Smart biedt ook waardevol juridisch advies bij geschillen. We zitten in de creatieve sector en we krijgen wel eens te maken met situaties waarin subjectiviteit het wint van onpartijdigheid. Dankzij Smart kunnen we het vertrouwen wekken van nieuwe klanten en ons beschermen tegen de slechte bedoelingen van sommige opportunisten.

– Het biedt vrijheid, maar houdt ook verplichtingen in: je stelt professionals te werk die ook lid zijn van Smart. Je hebt dus verplichtingen tegenover hen en de coöperatie. Het is als een korset dat principes van elegantie oplegt in de arbeidsrelaties.

Smart-LaVallée: we zitten in een biotoop, een structuur waar we elkaar kennen.

"Als er één ding is waarin wij stellig geloven, dan is het wel dat de toekomst coöperatief zal zijn."

Wat betekent het om een kantoor te hebben in een gemeenschappelijke ruimte zoals LaVallée?

– Het is een vrij familiaal lappendeken, een unieke coworkingplek en een evenementenruimte, met afterwork-conferenties, tentoonstellingen en avondfeesten. Dat is juist zo interessant: de dialoog tussen een locatie en talenten, tussen twee mensen met verschillende vaardigheden, tussen twee professionals met hetzelfde beroep die synergieën vinden voor creatieve of technische ontwikkelingen.

Als ik in LaVallée een grafisch ontwerper nodig heb, spreek ik altijd eerst één van de leden aan, omdat ik door de nabijheid gemakkelijk met hen kan werken. We vertrouwen elkaar, want we hebben elkaar al aan het werk gezien. Naast het verwachte resultaat is de manier van werken cruciaal. We zitten in een biotoop, in een structuur waar we elkaar kennen en respecteren. Dat is een pluspunt van onschatbare waarde in LaVallée.

– Smart is een coöperatie. LaVallée toont dit dagelijks aan door haar principes toe te passen door middel van vergaderingen, advies, maar ook door middel van solidaire middelen, diensten en ruimten. Al deze omstandigheden bevorderen de ontwikkeling van creatieve ondernemers, die ervan overtuigd zijn dat gelijkheid één van de basisprincipes is voor de ontwikkeling van een betere samenleving.

Als er één ding is waarin wij – Pierre en ik – stellig geloven, dan is het wel dat de toekomst coöperatief zal zijn.

(* N.v.d.r.: Sociale televisie of SocialTV: deze term omvat alle technologieën die de live televisie-ervaring combineren met directe communicatie en verspreiding via de sociale netwerken, of andere tools en toepassingen die op het internet en in de telefonie zijn verschenen, in een geest van totale interconnectie.)