Isabel Dominguez Garces
Van mijn passie mijn beroep gemaakt


 

Isabel Dominguez Garces

  • Yoga-instructrice
  • 37 jaar
  • Actief in België en in Spanje
  • Ingeschreven bij Smart sinds 2013Interview

De vraag naar yoga blijft momenteel toenemen. Hoe bent u hierin beland?

Ik ben 17 jaar geleden begonnen met yoga. In die tijd was dat helemaal niet in de mode. Niemand sprak van yoga – of heel weinig. Ik was al snel verkocht, want ik voelde onmiddellijk een zeer sterke band met mijn lichaam. Het voelde voor mij bijna als een positieve dronkenschap, met neveneffecten die echt zo een goed gevoel geven! De maatschappij waarin we leven, laat zo geen dergelijke symbiose en harmonie met onszelf toe. We moeten aan zoveel dingen denken, we moeten constant presteren, we moeten te veel doen. Ik ben, in tegenstelling tot veel andere mensen, niet met yoga begonnen omwille van het therapeutische aspect of in een situatie van burn-out. Voor mij is het de harmonie die zinvol was, de connectie met mijn hele zijn.

Eerst zelf beoefenen en dan lessen geven, wat dat een logisch vervolg?

Als kind wou ik altijd al lesgeven. Ik houd van interculturele relaties, en lesgeven is een passie. Ik wist nog niet echt welk beroep ik zou uitoefenen, maar na deze speciale en sterke connectie met yoga is het idee geleidelijk aan vanzelf in mij opgekomen. Ik wou deze ontdekking overbrengen aan anderen. Ik heb dus eerst mijn eerste opleiding tot instructeur gevolgd in Spanje, daarna in India in ashrams. Later volgden Londen en Edinburgh. Vandaag volg ik nog altijd cursussen en blijf ik mij verder vervolmaken. Ik ben nooit gestopt met lessen te volgen. Ik heb recent restorative yoga aangeleerd, en daarin geef ik nu ook les. Dat is het hoofdthema van mijn nieuwe workshops.
Anderzijds geef ik al 7 jaar Nidra yoga. Dat is de yoga van de bewuste slaap, een vorm van meditatie die liggend op de rug wordt beoefend. Deze yogavorm is zeer heilzaam, maar nog niet echt zeer bekend in het westen.

""Yoga betekent ‘eenheid’""

Er zijn zoveel termen en varianten… welke verschillen zijn er tussen de verschillende vormen van yoga? 

Aangezien India een gigantisch land is, hebben zich verschillende scholen en manieren van beoefening ontwikkeld – maar allemaal zijn ze gebaseerd op eenzelfde initiële yoga. Het is altijd de bedoeling een harmonie te bereiken tussen het lichaam en de geest en – anders gezegd – een eenheid te bereiken tussen het zelfbewustzijn en het universele bewustzijn. Yoga betekent trouwens ‘eenheid’.
Er zijn verschillende types van yoga, maar ook verschillende wegen. De twee worden soms verward. De verschillende types zijn zeer talrijk. Er is echt voor elk wat wils. Denk maar aan hatha yoga, iyengar yoga, kundalini yoga, restorative yoga, … Yoga is een levensfilosofie, en men kan via verschillende wegen eenzelfde resultaat bereiken.

Er is karma yoga, die zich concretiseert in vrijwilligerswerk en belangeloze inzet.
Er is bhakti yoga, de yoga van de toewijding, die beoefend wordt door mantra’s te zingen.
Er is raja yoga, de bekendste vorm hier in het westen, die zich vertaalt in concentratie en controle van de geest.
Er is ook jnana yoga, de yoga van de kennis en de filosofie.

We kunnen yoga toepassen op ons dagelijks leven. In onze maatschappij denken we dat we ‘verbonden’ zijn omdat we tools hebben die ons verbinden met anderen en met de wereld, maar uiteindelijk zijn we veel minder in evenwicht met de natuur, in een universeel bewustzijn.

""Het is belangrijk dat yoga voor iedereen toegankelijk is""

Op uw site lees ik deze zin van Swami Shivananda Saraswati (*) “Meditatie is de enige koninklijke weg om vrijheid te bereiken”. Echt de enige manier?

Voor mij heeft fysieke yoga, de asana’s, geen belang als dit niet wordt toegepast in combinatie met een meditatieve toestand van vol bewustzijn. Mediteren is zeer belangrijk voor het welzijn.
Naast andere types van meditatie beoefen ik nidra yoga, liggend op de rug. Men kan ook mediteren op een stoel. Voor mij is het belangrijk dat yoga voor iedereen toegankelijk is. Er zijn vooroordelen omwille van het imago dat yoga krijgt in de magazines, de media of de sociale netwerken.
Men denkt vaak dat yoga vreemde en ingewikkelde houdingen zijn met de voet achter het hoofd! Dat kan veel mensen weghouden. Ik ben niet echt superlenig. Ik kom ook niet uit een milieu van dansers. Daarom geef ik dus toegankelijke en verstaanbare yoga, die om die reden ook aanslaat.

Op de website vindt men uitleg, maar kan men ook lessen reserveren. Was het veel werk om dat te ontwikkelen? 

We hebben veel werk gestoken in dat aspect. Ik heb mijn site zelf ontwikkeld, met hulp van mijn partner voor de e-shop, de reservaties enz. Het feit dat de mensen bijvoorbeeld op voorhand betalen als ze zich inschrijven, zet hen ertoe aan niet te wispelturig te annuleren. En deze webinterface maakt het voor mij veel gemakkelijker, want zodra ze zich inschrijven, ontvangen alle deelnemers automatisch een bevestigingsbericht. De structuur die de site host, neemt trouwens een commissie op deze tool.

Hoe hebt u uw beroepsactiviteit ontwikkeld bij uw aankomst in België?

Ik ben eerst langsgegaan bij Bon (**), een vereniging voor de integratie van buitenlanders, om mij te helpen met mijn integratie in de Belgische maatschappij. Het was mijn doel om mijn yogalessen te kunnen voortzetten. Zij hebben mij doorverwezen naar JobYourself, en gedurende anderhalf jaar heb ik een netwerk van relaties uitgebouwd en mensen met dezelfde interesses ontmoet. Daarna ben ik begonnen met mijn lessen en heb ik alles in orde gebracht met het werkloosheidsbureau. Kortom, ik heb hard gewerkt en op het einde van dit parcours had ik de keuze om hetzij zelfstandig te worden, hetzij mij aan te sluiten bij Smart. Mijn toetreding tot Smart heeft mij de gelegenheid geboden om mijn passie voort te zetten als voltijdse beroepsactiviteit.

""Smart in het Engels en gedeelde onderneming""

Wat was voor u het belangrijkste bij Smart? De samenwerking, de begeleiding en het advies? Of de weboplossingen?

Wat ik enorm op prijs stel bij Smart, is de verscheidenheid van de adviesverlenende teams en van de communicatiemogelijkheden in een vreemde taal. In het begin beheerste ik het Frans nog niet en kon ik communiceren in het Engels. Voor buitenlanders is dit aspect van de dienstverlening echt fantastisch!
De menselijke ondersteuning en de communicatie hebben mij dus enorm geholpen in het begin. Maar vandaag gaat het voor mij eerder om het praktische aspect van de tools voor het beheer van mijn activiteit. Om deze twee redenen zou ik Smart aanbevelen. In elk geval: als yoga-instructeur zijn de inkomsten te laag of te onregelmatig om zelfstandig te worden. Met Smart neem ik minder risico’s.

Contracten, facturen, klanten,… Besteedt u veel tijd aan het administratieve beheer?

Dat vergt elke dag opnieuw een beetje tijd, constant, maar meer wil ik daar niet van maken.

""Yoga, dat is de gulden middenweg bewandelen""

De zaken gaan al zeer goed… welke plannen en ontwikkelingen hebt u nog in gedachten voor de toekomst? 

Enerzijds mijn wekelijkse lessen voortzetten, en anderzijds meer yogaretraites ontwikkelen.
Tijdens een les van een uur en een kwartier heb ik geen tijd om te praten over de filosofie van de yoga. Maar tijdens een meerdaagse retraite kan meer tijd gewijd worden aan andere aspecten, zoals meditatie, voeding, het zingen van mantra’s, het volle bewustzijn en karma-yoga. Ik stel aan de deelnemers voor om hun gsm’s niet te veel te gebruiken, om zich open te stellen voor de ontmoeting met het hier, waar we lichaam en geest zijn. Enkele muzikanten begeleiden ons (percussie, harmonium, harp) om nada yoga (yoga van de zang en het geluid) te beoefenen, en we hebben ook tijd voor enkele artistieke workshops in contact met de natuur. Dat gaat heel diep. De deelnemers zijn sterk aangedaan na deze retraites. Dit is een krachtig moment waarop de mensen zichzelf terugvinden, tijd nemen om hun laagjes af te pellen. De lak verdwijnt geleidelijk aan, en de ware persoon komt tevoorschijn.

Om rust te vinden in de storm van de wereld?

Yoga, dat is de gulden middenweg bewandelen. En om die te vinden, moet men soms van zijn pad afgaan om te zien waar men staat, om de focus opnieuw te bepalen, om de connectie met zichzelf te herstellen en vervolgens te kunnen terugkeren naar de realiteit met een beter bewustzijn van de manier waarop we de ruimte en de tijd opvullen. We kunnen beter beslissen over momenten waarop we er nood aan hebben om onze telefoon uit te zetten, om te genieten van een moment met onszelf en wat ons omringt. Als we ons anders in de spiraal en de permanente wervelwind bevinden, kan ons brein niet werken, niet nadenken. Door deze momentjes van yoga in de natuur kunnen we ons leven wat van een afstand bekijken. We keren dan terug met iets meer plaats in ons hoofd. Plots kunnen we iets meer en iets beter oordelen wat erin mag. Anders zijn we gewoon marionetten van de maatschappij. Het is belangrijk te zeggen: “Ik wil dit”, “Dat raakt mij”! Ik probeer deze tijd van bezinning en introspectie te begeleiden in een veilig en hartelijk kader.

______________

(*) Swami Shivananda Saraswati was een spirituele Hindoe meester, geboren in 1887 en gestorven in 1963, die bijna 300 boeken schreef over yoga en over tientallen sociaal-filosofische of artistieke onderwerpen. Hatha yoga was een van zijn geliefde thema’s.
(**) Bon: Brussels onthaalbureau voor inburgering. www.bon.be