De juridische dienst

De juridische dienst
Advies over intellectueel eigendomsrecht

Je kan bij de juridische dienst terecht voor gratis advies over je sociaal en fiscaal statuut of het werkloosheidsreglement, maar ook voor informatie over auteursrechten en naburige rechten of het nalezen van een contract.

Bijkomend advies

Heb je bijkomende vragen rond het auteursrecht of naburige rechten? Onderhandel je met een klant over je auteursrechten of heb je nood aan een gedegen en zeer gespecialiseerd advies voor bijvoorbeeld het opstellen van een contract? Heb je een geschil over je auteursrechten of een contract? Heeft iemand jouw werk geplagieerd? Dan kan je best het advies inwinnen van een specialist.

Deze dienst is betalend in tegenstelling tot de gewone adviesverlening van de juridische dienst. Leden kunnen aan een voordelig uurtarief terecht bij onze partner die gespecialiseerd is in al deze onderwerpen. Je kan op voorhand om een offerte vragen om de kosten van een consultatie beter in te schatten.


Wil je op dit bijkomend advies een beroep doen, contacteer dan de juridische dienst via jurists@nullsmart.coop of 02/542.19.24.