Welke opdrachten en praktijken kunnen niet terecht bij Smart?  

In 2016 zijn we overgestapt naar een coöperatieve vennootschap. In dit kader werken we samen met onze leden, klanten en partners om ons project te herdefiniëren. De reflecties en vragen die gesteld worden, kan onze praktijk doen evolueren in de toekomst.

BUITEN de dienst ‘een ACTIVITEIT beheren’, weigeren we elke prestatie waarbij een toegang tot het beroep vereist is (raadpleeg de lijst hier) en elke opdracht waarvoor een goedkeuring, attest of toestemming nodig is van een officiële instantie.

BINNEN de dienst ‘een ACTIVITEIT beheren’, kunnen in principe alle beroepen, praktijken en activiteiten terecht.

We weigeren daarentegen alle activiteiten die – direct of indirect – goederen, diensten en berichten produceren, kopen, verkopen of communiceren die geheel of gedeeltelijk verboden zijn bij wet of streng gereglementeerd: wapens, chemische en radioactieve stoffen, geneesmiddelen, menselijke organen, communicatie die oproept tot haat en discriminatie, mensenhandel, enz.

We weigeren ook opdrachten waar er een contractueel verband aangegaan wordt met slechts één leverancier of met voornamelijk één leverancier waarvan de zakelijke praktijken (bv. piramideverkoop, ketenverkoop, netwerkmarketing) onverenigbaar zijn met ons coöperatief model.

Momenteel aanvaarden we geen opdrachten in de bouwsector (structurele werken, sloop, verwarming, ventilatie en koeling, loodgieterij en elektriciteit, ramen en deuren, afdichtingswerken) en opdrachten die een RIZIV-nummer vereisen.

We blijven echter wel verder nadenken over nieuwe mogelijkheden: aarzel niet om deel te nemen aan onze reflectiegroepen hierover.

Sommige opdrachten omvatten/hebben:

  • een duidelijk en direct risico voor de fysieke of psychische integriteit van personen;
  • een goedkeuring, toestemming  of lidmaatschap van Smart nodig (u werkt in naam van Smart);
  • een economisch of commercieel risico of vragen een verhoogde verzekering waar alle leden aan moeten bijdragen, niet alleen u.

Deze worden dan ook samen met u geëvalueerd. Indien voor bovenstaande gevallen een aangepast kader gevonden kan worden, bekijken we samen met u de mogelijkheden om dit op te starten.

Uw kennis is zeer nuttig voor ons en wordt gebruikt ten voordele van iedereen die via Smart werkt.