Hoe word ik terugbetaald

Er zijn drie terugbetalingssystemen: het remgeld, de derde betaler en de maximumfactuur.

Het remgeld
Dit is het meest gebruikelijke systeem.
De patiënt betaalt de volledige prijs, bijvoorbeeld voor een raadpleging. Met het getuigschrift dat door de zorgverlener wordt overhandigd en zijn ziekenfondsboekje of SIS-kaart, gaat hij naar zijn ziekenfonds om het door de Sociale Zekerheid verschuldigde deel te laten terugbetalen. Het gedeelte dat hij zelf betaald heeft, is het remgeld.
De derde betaler
De patiënt betaalt uitsluitend het remgeld aan de zorgverlener: het gedeelte dat hij in elk geval moet betalen. De zorgverlener handelt als derde betaler en laat zich het verschil terugbetalen door het RIZIV. Dit systeem wordt meer bepaald gebruikt door deapothekers en de ziekenhuizen.
De maximumfactuur
Dit systeem (MAF) is een toevoeging bij de twee vorige. Hiermee blijven de uitgaven van de patiënt (remgeld) beperkt over een periode van een jaar. Vanaf een bepaalde som aan remgeld (450€ of 650€), krijgt de patiënt het volledige bedrag van de bijkomende kosten terugbetaald.