De sociale zekerheid

Elke persoon die in België werkt is ofwel loontrekkende (in de privésector of de overheidssector), ofwel zelfstandige. Hij of zij kan genieten van de diensten van het systeem van de sociale zekerheid, dat gebaseerd is op de principes van verplichte verzekering en solidariteit.De evolutie van het systeem hangt nauw samen met de geschiedenis van België. De instelling die de bijdragen voor de sociale zekerheid int en ze daarna herverdeelt is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Voor loontrekkenden, biedt de sociale zekerheid in verschillende branches een zeer uitgebreide dekking voor uiteenlopende risico’s en situaties. Hieronder vind je links naar onze dossiers over de voornaamste pijlers van het systeem. Voor actuele informatie verwijzen we naar de websites van de respectieve instellingen.

  • Kindertoeslag: ons dossier & de Rijsdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  • Gezondheidszorg: ons dossier & Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten: ons dossier & Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
  • Rust- en overlevingspensioen: ons dossier & Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

Uitgebreide informatie over de werkloosheid en de specifieke regelingen voor kunstenaars vind je hier.