Jaarverslag

2023: ons collectief werk wordt 25

In deze vernieuwde versie van ons jaarverslag vind je de belangrijkste elementen die jaar na jaar het leven en de diensten van de gedeelde onderneming Smart uitmaken.

Smart telt almaar meer vennoten, werknemers, partners, oude vrienden en nieuwe leden. Ze blijft dan ook verder timmeren aan de weg van coöperatieve samenwerking en blijft tools ter beschikking stellen van haar gemeenschap.

Het jaar 2022 was doorspekt met hoogtepunten die hun oorsprong vonden in de vele aanbevelingen die jullie via de Raad van bestuur of de workshops coöperatief leven formuleerden. Er werd werk gemaakt van een online Gebruikersgids om de informatie over de Smart-tools en het gebruik ervan toegankelijker en duidelijker te maken, en de entiteit Verenigde Opleidingen heeft nu ook een heuse opleidingscatalogus. De teams van Luik en Charleroi testten nieuwe werkmethodes uit om jullie van dienst te zijn. We herbekeken het gebruik van onze lokalen in Sint-Gillis om ze aan nieuwe leden of sociale en solidaire ondernemingen te verhuren. En ten slotte namen de SmartLabs het over van Smart in Progress, met de oprichting van een aantal groepen om samen ervaring en expertise op te doen.

Door voorrang te geven aan de menselijke en financiële middelen waarover we beschikken, wordt de strategie 2025 projectmatig uitgerold. Het doel: meer inzetten op autonomie en steunen op een sterke gemeenschap, die op haar beurt wordt ondersteund door een coöperatie die luistert en voortdurend evolueert.

Smart wordt 25 jaar! Die verjaardag vieren we in 2023 op verschillende manieren. Van de enkelingen die zich eind jaren 90 verenigden om projecten uit de culturele en creatieve sector te begeleiden, zijn we uitgegroeid tot een onderneming met duizenden gebruikers en vennoten die in veel verschillende sectoren aan het werk zijn. We vieren deze verjaardag het hele jaar door, met diverse evenementen, op afstand of ter plaatse, in de kantoren in en buiten Brussel.

Hopelijk tot dan!

Veel leesplezier,

Anne-Laure Desgris en Maxime Dechesne
Afgevaardigd bestuur

Download het jaarverslag 2022 (PDF)

 

Jaarveslagen 2014-2022