Smart in een notendop

Smart is een coöperatie, waar werkers, (creatieve) ondernemers of freelancers hun project kunnen onderbrengen.

Ze delen er middelen en tools, en kunnen hun economische activiteit in alle sereniteit ontwikkelen.

Door voor de coöperatie Smart te kiezen, kunnen ze als werknemers een beroep doen op de sociale zekerheid en toch genieten van de vrijheid als zelfstandige.

WAAROM SMART?

Smart geeft een zinvol antwoord op de uitdagingen en veranderingen in de beroepswereld, meer bepaald voor mensen die steeds vaker verschillende jobs doen. Ze biedt immers een veilig alternatief voor het oprichten van een onderneming of het zelfstandigenstatuut.

Iedereen kan bij Smart een economische activiteit uitbouwen zonder zelf een onderneming op te richten en risico’s te nemen. Als werkgever van haar leden is Smart verantwoordelijk voor hun loon en alle sociale en fiscale aangiften die voortvloeien uit hun activiteiten, terwijl ze in de ogen van hun klanten volledig zelfstandig zijn.

SMART, VOOR WIE?

Voor journalisten, muzikanten, webdesigners, consulenten, lesgevers of sportleerkrachten … Voor mensen die hun schouders onder een duurzaam ondernemersproject zetten, werkzoekenden die een activiteit hervatten, studenten die een activiteit uitproberen, gepensioneerden of loontrekkenden met een bijverdienste als aanvulling voor hun inkomen.

Ongeacht hun profiel of sector, en of ze hun activiteiten voor langere tijd willen ontwikkelen of slechts af en toe een beroep willen doen op Smart … ze kunnen altijd rekenen op administratieve, juridische en financiële ondersteuning.

SMART, EEN GEDEELDE ONDERNEMING

Een gedeelde onderneming bestaat uit autonome werkers die besluiten om hun beroep uit te oefenen door samen een aantal diensten en tools te delen voor de ontwikkeling van hun economische activiteiten.

In plaats van elk hun eigen structuur op te richten, gebruiken ze de gedeelde onderneming als gemeenschappelijk hulpmiddel voor juridisch, administratief en verzekeringsadvies dat door alle aangesloten entiteiten voor economische doeleinden gebruikt wordt: om te investeren, te kopen, personeel aan te werven, te produceren of te verkopen.

SMART, EEN COÖPERATIE

Smart heeft gekozen voor de juridische vorm van een coöperatie met open lidmaatschap. Ze maakt dan ook geen onderscheid tussen haar vennoten en streeft een actief participatief bestuur na. Bovendien heeft ze ervoor gekozen om haar vennoten niet te vergoeden: geen uitkering van dividenden noch meerwaarde op aandelen. Zo hebben de vennoten de volledige controle over de rijkdom die ze met hun werk creëren.