Hoe vraagt en ontvangt u de kinderbijslag?

mis à jour le 27/1/2014

Het is de vader, als loontrekkende of in een gelijkgestelde situatie, die de toegang tot kinderbijslag aanvraagt.

Als de vader geen loontrekkende is, dient de moeder de aanvraag in.

De aanvraagformulieren moeten ingediend worden bij het bijslagfonds waar u van afhangt:

-  bij dat van de werkgever van de vader (of de moeder) van het kind OF van de laatste werkgever, als de aanvrager niet meer werkt
-  bij de RKW, als de aanvrager nooit heeft gewerkt OF als hij werkloze in wachttijd is

Het kraamgeld kan worden aangevraagd vanaf de vijfdezwangerschapsmaand (formulier E). Als het kraamgeld werd betaald, wordt de kinderbijslag automatisch uitbetaald. Zoniet, moet u een aanvraag voor kinderbijslag indienen m.b.v. het formulier AA.

Ontvangst

Er zijn 3 gevallen :
-  het is de moeder, die verondersteld wordt het kind op te voeden, die meestal de bijslag ontvangt, als bijslagtrekkende


-  als het niet de moeder is die het kind opvoedt, wordt de bijslag gestort aan de vader of aan de persoon die zich effectief om het kind ontfermt 


-  als beide ouders niet onder eenzelfde dak leven (gescheiden), maar samen het ouderlijk gezag uitoefenen, is de moeder eveneens de bijslagtrekkende. Echter, in dit laatste geval:

kan de vader vragen om de bijslag te ontvangen, indien hij de hoede over het kind heeft kunnen de ouders een gemeenschappelijke rekening openen waarvoor zij elk een volmacht hebben, op naam van het kind

Het begunstigde kind kan zelf de bijslagtrekkende zijn in de 3 gevallen.

  • Praktische inlichtingen 
  • Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
  • Trierstraat 9 – 1000 Brussel
  • Telefoon : 02 237 21 12 – Fax : 02 237 24 70
  • http://rkw-onafts.fgov.be/Nl/index.php