Hoe verloopt de uitbetaling?

Zodra de verzekeringsmaatschappij het ongeval erkent als een arbeidsongeval, betaalt zij een financiële bijdrage:
De maatschappij draagt het gedeelte van de kosten bij dat het ziekenfonds van de werknemer niet terugbetaalt. Zij betaalt in zekere zin het remgeld tegen het wettelijke ziekenfondstarief. De eerste dag van ongeschiktheid, de dag van het ongeval, wordt betaald door de werkgever. Daarna bepaalt de controlearts van de verzekering of de ongeschiktheid gedeeltelijk of totaal is.

In geval van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, wordt zij berekend volgens een percentage, dat wordt bepaald aan de hand van de algemene toestand van het slachtoffer. Bijvoorbeeld, een arbeidsongeschiktheid van 60%, betekent dat de controlearts beslist dat de werknemer voor 40% kan werken. De vergoeding voor de ongeschiktheid wordt dus berekend aan de hand van deze ongeschiktheidsgraad van 60%.

Als de arbeidsongeschiktheid totaal is, wordt de vergoeding berekend aan de hand van het basisinkomen van de werknemer, d.w.z. wat hij als inkomen heeft ontvangen tijdens de periode van een jaar die voorafging aan het ongeval.