Heb ik recht op de verzekering?

Een algemeen recht

Elke persoon die wettelijk in België verblijft, heeft recht op de verzekering geneeskundige verzorging.
De begunstigden zijn de loontrekkenden, de zelfstandigen, dewerklozen, gepensioneerden, begunstigden van het integratie-inkomen, gehandicapten, studenten, wezen, de vreemdelingen met een verblijfsvergunning.

De personen ten laste van de begunstigden (levend onder hetzelfde dak) genieten eveneens van deze verzekering. Dit zijn hoofdzakelijk:

-  de echtgeno(o)t(e) zonder eigen inkomsten, of met inkomsten van minder dan 2024,93€ per kwartaal. Noteer hierbij dat een niet uit de echt gescheiden, maar wel feitelijk gescheiden echtgeno(o)t(e) een persoon ten laste blijft als hij/zij de hoede heeft over een kind ten laste
-  de kinderen jonger dan 25 jaar. Als zij echter over eigen inkomsten beschikken, zijn ze niet meer ten laste

Een kind ouder dan 25 jaar, zonder inkomsten, blijft echter ten laste als het bij slechts één ouder woont.

Voorwaarden om begunstigde te zijn :
-  aangesloten zijn bij een ziekenfonds naar keuze
-  RSZ-bijdragen betaald hebben voor een minimaal bedrag. Deze bijdragen worden ingehouden op het loon en zijn verschillend in functie van de situatie van de persoon. Als zij niet het vereiste minimum bereiken, moet een aanvullende verzekering worden betaald, waarvan het bedrag wordt bepaald door het ziekenfonds

Noteer hierbij dat een begunstigde persoon die in orde is, aan zijn ziekenfonds een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) moet vragen als hij verblijft in de Europese Unie, Zwitserland, Ijsland en Noorwegen.