PVCB

Deze sectie is bedoeld om de standpunten en voorstellen van Smart mee te delen en richting te geven aan de uitwerking van een wettelijk en reglementair kader dat aangepast is aan de kunstensector. Ze is onderverdeeld in verschillende thematische categorieën.

Op onze blog vind je ook analyses van en commentaren op de actualiteit binnen de culturele sector.