Een vereenvoudigde belasting op auteurs- en (naburige) rechten

Naar een vereenvoudigde belasting op de auteurs (en naburige) rechten?

SMart en SABAM zijn voorstanders van een eenvormige belasting op de auteursrechten en naburige rechten, die wordt geheven aan de bron door het invoeren van een roerende voorheffing op deze inkomsten.

Na een diepgaande studie door Smart en SABAM, uitgaande van de precaire fiscale en sociale realiteit waarin de Belgische kunstenaars leven, heeft Volksvertegenwoordiger Philippe Monfils (MR) op 27 oktober 2005 een wetsvoorstel ingediend in de Kamer. Dit voorstel wordt gesteund door het kabinet van de Minister van Financiën Didier Reynders. Overigens waren vooraf reeds talrijke contacten in die zin gelegd met zijn kabinet.

Het voorgestelde systeem is eenvoudig: één enkel vak, één enkele aanslagvoet van 15%, forfaitaire kosten, en een bevrijdende voorheffing van 15%.

Doel

Met dit systeem wil men komen tot een eenvormige fiscale behandeling van de auteursrechten en naburige rechten, die rekening houdt met hun roerende aard en een einde maakt aan de huidige complexiteit en juridische onzekerheid van deze behandeling.

Het wetvoorstel

De inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten worden beschouwd als diverse – roerende – inkomsten, en belast tegen een eenvormig tarief van 15%

Deze belasting wordt aan de bron ingehouden, door het invoeren van een bevrijdende roerende voorheffing van 15%

Voor deze inkomsten kunnen forfaitaire kosten worden afgetrokken, en het zou mogelijk zijn te kiezen voor de aftrek van reële kosten

Voordelen

Erkenning van de roerende aard van de auteursrechten en naburige rechten

Einde aan de onbillijke effecten van de progressieve belasting op wisselvallige en onregelmatige inkomsten

Juridische veiligheid (einde aan de conflicten met de overheid of voor de Hoven en Rechtbanken)

Geen formaliteiten voor de belastingaangifte, behalve als de begunstigde van de inkomsten kiest voor de aftrek van reële kosten (en als die meer bedragen dan de voorziene forfaitaire kosten) of als hij gebruik wil maken van de mogelijkheid om zijn fiscaal verlies over te dragen op 10 jaar

Wij danken in het bijzonder Mr. Suzanne Capiau (kantoor Capiau), Mr. Ariane Brohez (kantoor Lontings) en Dhr. Guy Pierson (KPMG Tax Advisers) voor hun deskundigheid bij het invoeren van dit vereenvoudigd belastingssysteem voor auteursrechten en naburige rechten.

Het volledige wetsvoorstel vind je hier.