Creatieve professionals en de werkloosheid

Creatieve professionals en de werkloosheid

In 2002 verwierven kunstenaars en creatieve professionals het recht om gebruik te maken van het regime van de sociale zekerheid van de loontrekkende zelfs indien ze niet werken met een band van ondergeschiktheid voor hun opdrachtgevers. Dit is een grote stap vooruit want voordien gold deze bescherming enkel voor podiumkunstenaars.

Jammer genoeg werden de ‘cachetregel’ en de ‘voordeelregel’ in de werkloosheidsregelgeving voor kunstenaars, die al lang bestonden voor de invoering van het sociaal statuut van de loontrekkende, nooit door de wetgever gewijzigd. Dit maakt dat deze regels nog steeds hoofdzakelijk van toepassing zijn op podiumkunstenaars en enkele zeldzame scheppende kunstenaars. SMartBe vraagt:

De garantie dat alle kunstenaars en podiumtechnici kunnen genieten van de ‘cachetregel’ om toegang te krijgen tot de werkloosheid

De uitbreiding van de ‘voordeelregel’ naar alle kunstenaars die met contracten van korte duur werken, zodat ze het niveau van hun uitkering kunnen behouden
De mogelijkheid voor scheppende kunstenaars om het statuut van zelfstandige te vermijden. Hiervoor moeten ze de bedragen die ze ontvangen bij de verkoop van hun werk via een artistiek contract in een salaris kunnen omzetten.