Creatieve professionals en het arbeidsrecht

Smart staat achter de toepassing van de beschermingsregels uit het arbeidsrecht op de artistieke prestaties, en de sociale verworvenheden die daarmee samengaan, die voor een opdrachtgever worden uitgevoerd. Maar het zou beter zijn om een arbeidsrecht in te voeren waarvan we deze regels effectief op dit publiek kunnen toepassen en dit op een zodanige wijze dat ze er echt voordeel bij hebben.

We moeten de moed aan de dag leggen om de beschermingsregels aan te passen aan de specifieke realiteit van de talrijke kunstenaars en creatieve professionals. Vaak werken ze op projectbasis met tijdelijke contracten van korte duur en dit voor een groot aantal verschillende opdrachtgevers. Door deze beide eigenschappen worden ze met heel wat moeilijkheden geconfronteerd, willen ze sommige rechten laten gelden.

Uit de praktijk blijkt dat het kunstenaarspubliek dat wij vertegenwoordigen de vereiste drempels niet halen die toelaten om aanspraak te maken op de voordelen van het arbeidsrecht. Dat wil zeggen dat deze regels niet afgestemd zijn op hun arbeidsomstandigheden.

Het budget dat de kunstenaar en zijn opdrachtgever onderhandelen moet volstaan om te betalen voor deze beschermingsmaatregelen. Wij vrezen dat voor de meeste prestaties de druk op het beschikbare budget te groot zal zijn in het geval dit onmiddellijk en zonder compensatie ingevoerd wordt. Dat heeft als gevolg dat zwartwerken of onaanvaardbare arbeidsomstandigheden gestimuleerd worden. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Smart verdedigt:

Een invoering van het arbeidsrecht waarvan de beschermingsregels toepasbaar zijn op dit publiek, zodat ze er in de praktijk hun voordeel uit kunnen halen.

Een herziening van iedere afzonderlijke regel van het arbeidsrecht om vast te stellen of ze toepasbaar zijn en voldoende bescherming bieden aan de werknemer.
Het verlagen van de drempels vanaf dewelke de beschermingsregels toepasbaar zijn door ze effectief aan te passen aan de realiteit van tijdelijke arbeid en zodat ze een geschikte garantie bieden voor een uitvoerige bescherming. Anders vrezen wij een terugkeer naar het zwartwerk of het werken in onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. De sociale dialoog rond de aanpassing van het arbeidsrecht vragen wij dat aan de zijde van de sociale partners ook organisaties zetelen met een praktische kennis van het tijdelijk werk.Om dit te kunnen financieren moeten er solidaire maatregelen worden ingevoerd zoals de oprichting van een sociaal fonds en een mutualisering van de beschikbare middelen en financiële diensten.
Raadpleeg hier het volledige dossier over het arbeidsrecht.