Wie heeft recht op kinderbijslag

Het is het kind dat recht heeft op de kinderbijslag. Het kind is de begunstigde van de bijslag.

Om van de bijslag te genieten, moet het kind :
1. een graad van verwantschap hebben met de rechthebbende
2. onder hetzelfde dak leven, in België
3. jonger dan 18 jaar oud zijn

Van zijn 18de tot zijn 25ste verjaardag blijft het kind kinderbijslag genieten als het student, stagiair, op leercontract of werkzoekende in wachttijd is, en indien deze persoon al werkende (bv. studentenarbeid of leerling) niet meer ontvangt dan €452,76 bruto.

Na zijn 25ste verjaardag, heeft het kind geen recht meer op kinderbijslag.

Gehandicapten ontvangen de kinderbijslag tot hun 21ste verjaardag.

Het is de rechthebbende, meestal de vader, die het recht op kinderbijslag doet ontstaan. Dit is de sleutelfiguur.

Hij moet loontrekkende zijn of zich in een gelijkgestelde situatie bevinden. Een uitkeringsgerechtigde werkloze is een rechthebbende.

De rechthebbende kan zijn recht afstaan (de vader kan het bijvoorbeeld afstaan aan de moeder) als dit in het belang van het kind is.

Het is de bijslagtrekkende die de maandelijkse betaling van deze bijslag concreet ontvangt. Gewoonlijk is dit de moeder van het kind.

Er zijn vele bijzondere gevallen: neem gerust contact met ons op als u vragen hebt.