Wat moet ik doen?

Zich inschrijven bij een ziekenfonds

De inschrijving bij een ziekenfonds is dus onontbeerlijk voor :
-  kinderen ouder dan 25 jaar, behalve als zij geen inkomsten hebben en bij slechts één ouder wonen
-  kinderen jonger dan 25 jaar en de echtgeno(o)t(e), die beschikken over eigen inkomsten van meer dan 2024,93€ per kwartaal
-  kinderen jonger dan 25 jaar, die hun ouders verlaten en beschikken over eigen inkomsten
-  de echtgeno(o)t(e) als hij/zij beschikt over eigen inkomsten van meer dan 2024,93 per trimester
-  de uit de echt gescheiden, en dus apart wonende echtgeno(o)t(e). Indien hij/zij alleen feitelijk gescheiden is, blijft hij/ zij ten lasteMen kan een willekeurig ziekenfonds kiezen. Men kan eveneens probleemloos overstappen van het ene naar het andere ziekenfonds.Er zijn vijf bonden van ziekenfondsen, met talloze bijkantoren binnen het Belgische territorium:
-  nationale bond van christelijke ziekenfondsen
-  landsbond van liberale mutualiteiten
-  landsbond van onafhankelijke ziekenfondsen
-  landsbond van neutrale ziekenfondsen
-  nationaal erbond van socialistische mutualiteiten

U kunt zich ook inschrijven bij de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Deze verzekeringsinstellingen ontvangen de bijdragen van hun leden en betalen de prestaties van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen. Zij worden gecontroleerd door het RIZIV.

Als u in orde bent met de bijdragen, zal uw ziekenfonds u een ‘SIS-kaart‘ (‘sociaal identificatiesysteem’) bezorgen.