Hoeveel bedraagt de kinderbijslag?

De basisbijslag

Naast het kraamgeld en de gewone kinderbijslag, bestaan er nog andere bijslagtypes.

De in dit document vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen op 1 januari 2008.

Kraamgeld (eenmalig uitbetaald)
-  Eerste kind: 1.086,11€
-  Tweede kind en elk daarop volgend kind: 817,17€

Gewone kinderbijslag (maandelijks uitbetaald)
-  Eerste kind: 80,17€
-  Tweede kind: 148,34€
-  Derde en elk volgend kind: 221,47€

Als een kind geen begunstigde meer is van kinderbijslag, schuiven de volgende kinderen één rang op.

In functie van de leeftijd van het kind en de sociale situatie van de rechthebbende, worden de uitgekeerde bedragen verhoogd.

Daarnaast bestaan ook:

De adoptiepremie (eenmalig uitbetaald)
-  per geadopteerd kind: 1.086,11€

De wezenbijslag (maandelijks uitbetaald)
-  per weeskind: 307,97€

De bijslag voor kinderen geplaatst in een pleeggezin (forfaitaire som betaald aan de persoon die zich om het kind ontfermde vóór de plaatsing)
-  per kind: 53,79€

De schoolpremie (voor het kalenderjaar 2008)
-  voor kinderen die 6 tot 11 jaar oud zijn in 2008 is nog niet door de wet bepaald of zij recht hebben op een schoolpremie.
-  voor kinderen die 12 tot 17 jaar oud zijn in 2008 bedraagt de premie 72,83€