En voor de leden van SMartBe?

Smart heeft een contract “Arbeidsongevallen” afgesloten met de verzekeringsmaatschappij AXA.
Tegenover de opdrachtgever is Smart zo bevoegd om de kunstenaar te verzekeren tegen arbeidsongevallen die gebeuren tijdens de uitvoering van een contract, zelfs van korte duur.Tegenover het lid is SMartBe bevoegd om ditzelfde contract uit te breiden tot ongevallen in de privésfeer. Zo is de kunstenaar ook beschermd wanneer hij, zonder contract, bijvoorbeeld in een repetitie- of rustperiode is, maar ook voor elk ander ongeval dat hem zou overkomen in de privésfeer.

Vanaf het eerste contract is het lid gedekt door deze verzekering “Arbeidsongevallen”, voor een periode van een jaar, dag op dag. Bij elk volgend contract wordt de dekking automatisch opnieuw verlengd tot een jaar.