Oproep tot deelname aan één van de 4 werkgroepen

Projectoproep - 5/8/2017

Tijdens de Algemene vergadering op 20 juni stemden de vennoten van de coöperatie voor de oprichting van 4 participatieve werkgroepen met verschillende types vennoten en stakeholders. Opdracht van de groepen: het uitdenken van een kader voor een ethisch comité, het bepalen van de missies van de woordvoerders van Smart, het toegankelijk maken van de financiële en economische informatie van de coöperatie en ten slotte een ruimte voor reflectie en advies uitdenken over de IT-tools.

Historiek

Naar aanleiding van de workshops die werden gelanceerd bij de start van het coöperatieve proces (2015 – 2016), werden er een reeks aanbevelingen gedaan. Daarin werd ook de wens uitgesproken om binnen Smart

  • een ethisch comité op te richten
  • om gebruikers en partners een rol van woordvoerder voor Smart te laten opnemen
  • de toegang tot de financiële en economische informatie te regelen
  • een reflectieruimte in het leven te roepen over de informaticatools die ter beschikking staan van de gebruikers

Werkgroepen

Om de lijnen en missies te bepalen, nodigt Smart haar vennoten uit om in eerste instantie samen na te denken over het kader, de methode en de randvoorwaarden voor de toekomstige groepen (die zullen starten vanaf februari 2018).

4 nieuwe werkgroepen krijgen de opdracht om deze instanties op te richten. De vennoten keurden dit goed tijdens de Algemene vergadering op 20 juni 2017.

De Missie

Deelnemen aan een van deze werkgroepen betekent het kader en de regels voorstellen voor de werking voorstellen, de governance van de toekomstige groep bepalen, etc.

Het is niet: deel uitmaken van het ethisch comité, Smart vertegenwoordigen, een feedback geven op de informaticatools of de economische informatie als dusdanig behandelen/bespreken.

Alle voorstellen van de werkgroepen zullen geanalyseerd en goedgekeurd worden door de Raad van bestuur in januari 2018, en vervolgens vanaf februari 2018 op de rails gezet worden.

Raadpleeg de uitdagingen en de opdrachten voor elk van de werkgroepen:

Samenstelling 
Deze werkgroepen zullen samengesteld zijn uit de diverse types vennoten en stakeholders binnen de coöperatie: gebruikers, klanten, partners, werknemers, permanente medewerkers.

Elk van de groepen zal samengesteld worden uit maximum 10 à 12 personen en zal gecoördineerd worden door een animator en door een lid van de Raad van bestuur. De deelnemers engageren zich voor het volledige proces (een vergadering per maand tussen september 2017 en januari 2018).

Elke groep zet zijn eigen werkmethode op evenals hoe ze zich willen organiseren met de hulp van de animator en het lid van de Raad van bestuur. Ontmoetingen met andere deskundigen of een bezoek aan praktische cases wordt aangemoedigd.

Vrijwillig en onbetaald

Je kan je interesse laten blijken via het formulier. De animatoren zullen erover waken dat ze een heterogene en representatieve groep bekomen. Elke groep zal ongeveer 4 à 5 keer samenkomen (ongeveer 1 keer per maand) tussen september 2017 en januari 2018. Deelname is vrijwillig en onbezoldigd.

Deze werkgroepen zullen hun aanbevelingen half januari overmaken aan de Raad van bestuur.

Graag deelnemen?
Je bent vennoot en geïnteresseerd om deel te nemen?

Je bent geen vennoot en hebt bepaalde competenties die je graag wil inzetten?

Laat je interesse voor 1 september 2017 blijken via ons formulier. Je zal voor 10 september opnieuw gecontacteerd worden om je deelname te bevestigen.

Noteer dat de eerste vergadering van de werkgroepen zal plaatsvinden op 20 september (’s avonds).

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop