Verkiezing van de Raad van bestuur van SmartCoop 2022

Formulier kandidaatstellingVrouwManAndere
VerkiesbaarheidscriteriaBijkomende informatie
Motivatie van je kandidatuurVertalingen

Informatie voor intern gebruik (zal niet openbaar gemaakt worden)