COVID-19 : Samen zijn we sterk

Info - 19/3/2020

Bericht van 19 maart 2020 aan de Smart-gemeenschap

Hopelijk verkeren jij en je dierbaren in goede gezondheid. We beleven moeilijke en uitzonderlijke tijden. In de komende dagen en weken staan we immers voor enorme uitdagingen. De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, hebben nu al een ongeziene impact op onze samenleving en economie. Ze zijn echter onontbeerlijk en vereisen de solidariteit en betrokkenheid van iedereen.

We wensen je veel sterkte, moed en creativiteit in deze situatie. Draag zorg voor jezelf en je dierbaren!

We stellen alles in het werk om de continuïteit van onze activiteiten te garanderen en blijven je ook tijdens deze crisis begeleiden om de nodige stappen te ondernemen, je rechten te doen gelden en een beroep te kunnen doen op de steun- en vergoedingsmaatregelen van de overheid. Hieronder vind je meer informatie over het onderwerp. Bovendien doen we er alles aan om je regelmatig op de hoogte te houden.

Samen komen we hieruit! Je kan op ons rekenen.

Anne-Laure Desgris en Maxime Dechesne
Het afgevaardigd bestuur van Smart

 

Heb je vragen?

De adviesverleners van Smart kunnen als geen ander op je vragen antwoorden en zijn meer dan ooit beschikbaar om je te helpen en te begeleiden.

Om je zo goed mogelijk te informeren, hebben we op onze website een speciale FAQ-pagina aangemaakt. Deze lijst met vragen zal constant aangevuld en aangepast worden, rekening houdend met de vragen die we ontvangen en de uiteenlopende informatie die we mondjesmaat verzamelen.

Aanpassing van onze diensten

Om de gezondheidsmaatregelen van de overheid te kunnen respecteren, moeten we ons – net als iedereen – aanpassen.

Concreet betekent dat het volgende:

Toegang tot onze kantoren: onze kantoren en werkruimten zijn ontoegankelijk voor het publiek, maar onze teams blijven tijdens de normale openingsuren beschikbaar en bereikbaar per telefoon en e-mail.

Het is mogelijk om een afspraak te maken met je adviesverlener, zij het wel op afstand, via audio- of videoconferentie. Hij/zij zal samen met jou de praktische modaliteiten bespreken.

Verzending van documenten: om de thuiswerknorm zo goed mogelijk te kunnen respecteren en te vermijden dat onze teams documenten moeten hanteren, is het van cruciaal belang dat je alle documenten (contracten, offertes en inschrijvingsfiches, onkostennota’s, facturen en concessies van auteursrechten, budgetoverdrachten, financieringsovereenkomsten) uitsluitend via mail aan de adviesverleners bezorgt.

We hebben de voorbije jaren al geijverd voor de beperking van papieren documenten. Vandaag breiden we die aanpak dus uit voor alle documenten.

Zo moeten alle documenten ons via mail bezorgd worden door ze te scannen of te fotograferen met de smartphone. Zorg ervoor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn, anders kunnen ze niet goedgekeurd en betaald worden. Verstuur ze naar je adviesverlener of naar het dichtstbijzijnde lokale bureau. Plak documenten alsjeblieft niet in de mail zelf, maar voeg ze als bijlage bij je e-mail.

Zorg ervoor dat je – in het bijzonder wat onkostennota’s betreft – alle bewijsstukken en originele betalingsbewijzen (facturen, tickets, ontvangstbewijzen en andere) zorgvuldig bewaart. Het is immers mogelijk dat je ze in de komende drie tot tien jaar moet kunnen voorleggen.

Documenten die ons in papieren formaat worden toegestuurd/bezorgd, verwerken we op dit moment en tot nader order niet meer. We willen dan ook vragen om uitsluitend te mailen en dus geen post meer te versturen naar onze lokale bureaus of de hoofdzetels.

Impact op je activiteiten

De crisis heeft ernstige gevolgen voor je activiteiten. Je klanten annuleren hun bestelling, activiteiten en evenementen worden afgelast, en in het beste geval uitgesteld.

Al onze teams staan op de bres om te helpen en een antwoord te bieden op je bezorgdheden. Onze 77 adviesverleners, onze juristen en onze klantendienst staan klaar om naar je te luisteren, je te steunen en advies te geven. Om beter te weten welke impact de coronamaatregelen op je activiteiten hebben, om je beter te kunnen begeleiden en je behoeften aan de bevoegde autoriteiten te kunnen doorgeven, stellen we binnenkort een formulier ter beschikking.

Steunmaatregelen

De overheid heeft een reeks steunmaatregelen uitgewerkt. We zoeken momenteel uit op welke maatregelen jij een beroep kunt doen. Meer info over het onderwerp volgt. Omdat je als autonoom werker met specifieke behoeften en moeilijkheden te maken krijgt, roepen we de bevoegde autoriteiten op om maatregelen te nemen die aangepast zijn aan jouw werkelijkheid en arbeidsomgeving, als aanvulling op de maatregelen die al werden aangekondigd.

Meer info over de overheidsmaatregelen:

Ten slotte onderzoeken we welke aanvullende steun Smart kan bieden, meer bepaald wat betreft de verschuiving van een aantal vervaldata (betalingsplan, huur van onze werkruimten, financiële steun …).

Solidariteit

Onze gemeenschap telt meer dan 30.000 (freelance) werkers. Samen zijn we sterk, dus help elkaar! We werken aan een onlineplatform om ideeën en oplossingen met elkaar te delen en samen het hoofd te bieden aan de maatregelen in verband met het coronavirus. In afwachting nodigen we je uit om suggesties door te mailen op dit adres: smartinprogress@nullsmart.coop. We komen later nog terug met de ingezamelde ideeën.

Go toRaadpleeg op Kronik.smart.coop alle informatie en acties ter ondersteuning van onze leden en vennoten.