Bijdragen aan de evolutie van Smart, hoe doe je dat? Smart in Progress: een uniek en origineel participatieproces

Bericht, Debat, Info @nl, Vie coopérative - 16/12/2020

Binnenkort begint er een nieuwe jaargang van Smart in Progress, beter bekend als SIP. Dit jaarlijkse participatieve proces dat eigen is aan Smart, evolueert elk jaar dankzij de ontmoetingen en aanbevelingen die eruit voortvloeien.   

Sinds 2015 hebben al meer dan 4.000 vennoten in België en Frankrijk de oefening gemaakt. Sommigen onder jullie kennen SIP maar al te goed, anderen hebben er misschien nog nooit over gehoord.  

Smart in Progress in een notendop 

Elk jaar worden er themas in verband met het leven van de organisatie aan jullie als leden en vennoten van de coöperatie voorgelegd. Je kan deelnemen aan werkgroepen die na verschillende bijeenkomsten aanbevelingen uitwerken, die vervolgens worden voorgelegd aan de raad van bestuur die er dan beslissingen over neemt. Uiteindelijk leiden de aanbevelingen tot de realisatie van concrete projecten. 

Wie mag deelnemen aan Smart in Progress? 

Er zijn geen vereisten om aan Smart in Progress te mogen deelnemen. Je moet niet beschikken over bijzondere competenties, maar je moet wel enkele uren van je tijd kunnen besteden aan het collectief. Het is belangrijk dat deelnemers zich tijdens de hele duur van het proces blijven inzetten. Af en toe deelnemen is niet mogelijk. De werkgroepen komen gemiddeld vijf keer bijeen tussen november en april en een vergadering duurt ongeveer drie uur. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen, wordt voor de meest beschikbare uren en de meest geschikte manier van vergaderen gekozen.

Lees meer…

Neem je graag deel? Vul dan het formulier in en kies je thema