> ONTDEK ONZE BLOGkronik <

Working paper 1: Projectmatig werk anno 2013

Une publication de Anne Dujardin & Louis Volont

Volont, L., Dujardin, A. & Rajabaly, H. (2013). Projectmatig werk anno 2013: een longitudinale studie naar de loopbanen van creatieve professionals ‘onderaan de piramide’. Brussel, Professionele vereniging voor creatieve beroepen – Smart, 2013.

Het werken per project deed z’n intrede in alle economische sectoren en zeker en vast binnen de kunstsector. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de loopbanen van kunstenaars en creatieven dikwijls in economisch onstabiele arbeidsomstandigheden plaatsvinden. Om die loopbanen in kaart te brengen is de constructie van een typologie over de loopbanen van de leden van de PVCB-Smart het doel van deze working paper. Sinds 2002 onderhoudt de PVCB-Smart een uitgebreide interne databank waaruit voor deze studie gegevens over 1.010 kunstenaars en creatieven werden geselecteerd voor de periode 2003-2012. We onderzoeken achtereenvolgens de evolutie van de jaarlijks gefactureerde brutobedragen doorheen de tijd, de continuïteit van de loopbanen en de looncategorieën waarbinnen de gemiddelde bruto-inkomsten van de leden vallen. Het grootste type van de finale typologie is het niet-continue parcours onderaan de piramide (17%), gevolgd door het relatief-succesvolle parcours (16%) en het parcours van de tandzaag (10%). Ondanks het feit dat 28% van de leden jaarlijks gemiddeld tussen de € 1.000 en de € 2.499 factureert (bruto) moet men er rekening mee houden dat zij hoogstwaarschijnlijk nog andere inkomsten hebben via de sociale zekerheid, partner of via niet- of semi-artistieke jobs. 10% van de leden factureerde tussen 2003 en 2012 jaarlijks gemiddeld € 10.000 of meer; deze groep zal het onderwerp zijn van de volgende analyse.

Dit artikel werd gepresenteerd op de Dag van de Sociologie te Nijmegen (Nederland), 30 mei 2013. De volledige tekst vind je hier en een samenvatting lees je hier.