> ONTDEK ONZE BLOGkronik <

Statistisch overzicht contracten 2012

Une publication de Anne Dujardin

Smart beschikt over een uitgebreide databank met gegevens over de gepresteerde contracten, waarop zij zich kan baseren om haar leden te verdedigen en te vertegenwoordigen. Deze studie geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers betreffende de ca. 170.000 contracten die int 2012 door Smart als tussenpersoon beheerd werden. We telden 17.182 actieve leden die in 2012 minimaal 1 contract via onze diensten lieten beheren. De contracten die in 2012 via onze diensten beheerd werden komen bovendien overeen met een financiële massa van € 95,2 miljoen. Sinds de oprichting van onze diensten in 1998 kende het aantal behandelde contracten dus een spectaculaire groei. De grote meerderheid van de contracten was van het artistieke type en de uitgeoefende functies en prestaties kwamen voornamelijk tot stand binnen de creatieve beroepen. Ons ledenbestand is overwegend mannelijk en relatief jong. De leden presteerden gemiddeld 33 arbeidsdagen doorheen 2012 voor een brutoloon van ongeveer € 4.000. Gezien de gemiddelde jaarinkomsten en de percentages van de bedrijfsvoorheffing vermoeden we dat onze leden hun inkomsten – verworven met contracten via onze diensten – moeten aanvullen met andere bronnen: bijvoorbeeld met andere arbeidscontracten, auteursrechten of werkloosheidsuitkeringen.

De hele studie vind je hier (alleen in het Frans). Een samenvatting kan je hier lezen.