Inschakeluitkeringen

De inschakelingsuitkeringen zijn forfaitaire uitkeringen die de RVA toekent aan jongeren (minder dan 30 jaar) die nog steeds geen werk gevonden hebben nadatze na het beëindigen van hun studies een “beroepsinschakelingstijd” doorlopen hebben.
De beroepsinschakelingstijd
De jongere kan aan de beroepsinschakelingstijd beginnen na het einde van zijn studies met volledig leerplan.
Aan het einde van zijn studies moet de jongere zich inschrijven als werkzoekende bij de ACTIRIS, de VDAB, de FOREm of de ADG.Hoe lang duurt de beroepinschakelingstijd?
De beroepsinschakelingstijd hangt niet af van de leeftijd en duurt altijd 310 dagen. Deze periode begint ten vroegste op 1 augustus na het beëindigen van de studies (behalve als de jongere zijn studies in de loop van het schooljaar stopzette).
Voor de beroepsinschakelingstijd tellen de volgende dagen mee:
-  de dagen in loondienst waarvoor sociale zekerheidsbijdragen werden betaald
-  de dagen studentenarbeid na de aanvang van de beroepsinschakelingstijd (in augustus en september na het beëindigen van de studies)
-  de dagen (behalve zondagen) tijdens dewelke de jongere gevestigd was als zelfstandige in hoofdberoep.De verplichtingen van de jongere
Tijdens de beroepsinschakelingstijd moet de jongere de volgende verplichtingen naleven:
-  beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
-  elke gepaste job of opleiding aanvaarden
-  actief werk zoeken
-  deelnemen aan het individuele inschakelingstraject dat aangeboden wordtHet aanvragen van een inschakelingsuitkering
Eens de beroepsinschakelingstijd verstreken is, kan de jongere een inschakelingsuitkeringaanvragen.
De voorwaarden:-  het secundair onderwijs in België beëindigd hebben.
-  geen onderwijs met volledig leerplan volgen, noch andere activiteiten in verband met jouw studies beoefenen.
-  de beroepsinschakelingstijd doorlopen hebben.
-  nog geen 30 jaar zijn (op enkele uitzonderingen na).

De aanvraagprocedure voor de inschakelingsuitkering

-  de jongere moet zich aanbieden bij de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB, ACTIRIS, FOREm, ADG) om zijn inschrijving als werkzoekende te bevestigen. Dit kan tot acht dagen na de datum die vermeld staat op de kaart A23
-  de jongere gaat met het formulier C109/36 (ingevuld door zijn onderwijsinstelling)naar een uitbetalingsinstelling (vakbonden: ABVV, ACV, ACLVB of HVW) waar hij in ruil een controlekaart krijgt
-  de jongere moet aan het einde van elke maand zijn controlekaart bij de uitbetalingsinstellingindienen