Wat omvat de activering van het zoekgedrag naar werk?

Het gaat om alle activiteiten van de RVA om je inspanningen te evalueren met als bedoeling je opnieuw naar de arbeidsmarkt te leiden.

Er zijn verschillende procedures voorzien:

  • Voor personen met een inschakelingsuitkering op basis van hun studies en met een uitkering die beperkt is tot een krediet van 36 maanden.
  • Voor personen met een werkloosheidsuitkering (op basis van een voldoende lange periode bezoldigde arbeid en waarvan de uitkering niet in de tijd beperkt is).

Voor de laatste groep vindt er een evaluatie plaats na 15 maanden werkloosheid (minder dan 25 jaar) of na 21 maanden werkloosheid (ouder dan 25 jaar) via opeenvolgende afspraken met een facilitator (personeelslid van de RVA).

Als je inspanningen onvoldoende worden geacht, wordt een actieplan opgesteld dat je moet naleven. Als je dat niet naleeft, kunnen er sancties getroffen worden (vermindering van de uitkeringen, uitsluiting).

Opgelet: Het “beschermd statuut” ontslaat je niet van de plicht om actief naar werk te zoeken. Je kan dus opgeroepen worden binnen het kader van de activering van het zoekgedrag naar werk en je bent niet beschermd tegen mogelijke sancties. Met dit in gedachten is het raadzaam om altijd bewijzen bij te houden van alle stappen die je onderneemt om je professionele projecten te ontwikkelen.

Het criterium van ‘passende dienstbetrekking’ voor kunstenaars

Het feit dat je als kunstenaar recht hebt op de bescherming van tijdelijke arbeid stelt je niet vrij van de verplichting om actief naar werk te zoeken op de gewone arbeidsmarkt.

Er bestaat wel een specifieke regel voor de kunstenaars, namelijk de “Regel van de passende dienstbetrekking”: deze regel bepaalt dat kunstenaars een niet-artistieke betrekking kunnen weigeren zonder gesanctioneerd te worden, maar op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen voldoende te werken, met een minimum van 156 arbeidsdagen in een periode van 18 maanden, waarvan minimaal 104 dagen met artistieke contracten.

De voorwaarde “geschikte werkgelegenheid” wordt ook gebruikt binnen het kader van het activeringsplan van het zoekgedrag naar werk aangezien de facilitator van de RVA je de toelating kan geven om enkel binnen de artistieke sector te zoeken als je aan die voorwaarden voldoet. Anders ben je verplicht om werk te zoeken op de gewone arbeidsmarkt aan de hand van een bindend actieplan.

Meer info: een overzicht van de procedure bij de controle van het zoekgedrag naar werk en advies om je voor te bereiden op een evaluatie door de RVA.