Nieuwe keuze bij invoering verlaagd btw-tarief

Diensten, Services et outils - 11/3/2021

Nieuw: de invoering van het verlaagd btw-tarief verandert op je Smart-account Uw rekening/nieuwe prestatie (tool Contract) 

[Bestemd voor de leden en vennoten] 

We stellen alles in het werk om onze procedures en tools te blijven verbeteren. Voortaan zal de toepassing van een verlaagd btw-tarief (6 % of 0 %) bij de invoering van een contract in Uw rekening (tool Contract) veranderen, en de keuze moet gerechtvaardigd worden door een aantal nieuwe infovelden in te vullen. Deze optie bestaat al voor de tool Activiteit. De verandering heeft enkel betrekking op de tool Contract. 

Voor wie geldt deze verandering? 

  • Artistieke prestaties: Toen je vroeger als functie artistieke prestatie koos, was het btw-tarief van 6 % automatisch van toepassing. Voortaan kan je zelf kiezen welk btw-tarief je wilt toepassen. Als je de optie verlaging btw-tarief niet selecteert, zal je factuur een btw-tarief van 21 % vermelden. 
  • Prestaties voor professionele opleiding: Toen je vroeger als functie professionele opleidingen en onderwijs van schoolvakken koos, was automatisch een btw-vrijstelling van toepassing. Voortaan moet je zelf kiezen welk btw-tarief je wilt toepassen. Als je de optie verlaging btw-tarief niet selecteert, zal je factuur een btw-tarief van 21 % vermelden. 
  • Prestaties als gids: Je mag voortaan zelf het btw-tarief van je prestaties als gids invoeren zonder tussenkomst van Smart. Klik daarvoor de knop ‘verlaging btw-tarief aan en selecteer vervolgens Andere & Toeristengids. Lees aandachtig het informatievenstertje op het invoerscherm om er zeker van te zijn dat je prestatie in aanmerking komt voor een verlaging/vrijstelling van de btw. 

Waarom deze verandering? 

Voor bepaalde prestaties onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk een verlaagd btw-tarief toe te passen (artistieke prestaties, gidsen en professionele opleiding). Alleen is het voortaan wel nodig ze beter te verantwoorden. Zo wordt het niet alleen mogelijk om het verlaagd btw-tarief te rechtvaardigen aan de belastingadministratie, maar ook om beter te kunnen bepalen voor welke prestaties een verlaagd tarief kan gelden. 

Meer info hieronder: 

Een contract ingeven (tool Contract): wat verandert er concreet?

1. Log in op je Smart-account Uw rekening
2. Klik op Nieuwe prestatie
3. [Er verandert niets] Type prestatie: kies de functie, beschrijf je prestatie, kies de plaats van uitvoering en duid aan of er aan je prestatie risicos verbonden zijn.

  4. [Er verandert niets] Gepresteerde data: selecteer de data van je prestatie en vink het vakje aan bij het bericht over de coronacrisis.

5. [Er verandert niets] Keuze van de klant: kies je klant, klik op Bevestigen en op Volgende. 

6. [Nieuw] Project (Facturatie en type contract): op dit scherm vind je een nieuwe knop “verlaging btw-tarief” die je kan aanklikken als je prestatie in aanmerking komt voor een verlaagd btw-tarief. 

Nadat je deze optie hebt aangeklikt, selecteer je in het keuzemenu welk verlaagd tarief van toepassing is op je prestatie. De velden die daarop verschijnen, vul je in om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te activeren. 

   

Kan ik voor mijn prestatie een verlaagd btw-tarief toepassen? 

Onderstaande overzichtstabel vermeldt alle verlaagde btw-tarieven die mogelijk zijn in de tool Contract: voor welke prestaties een verlaagd btw-tarief van toepassing is, de voorwaarden om er een beroep op te kunnen doen en het verlaagd btw-tarief zelf. 

Zie overzichtstabel: Tool Contract: Toepassing verlaagd btw-tarief”

Bij het ingeven van je prestaties vind je in het invoerscherm de nodige informatie om je daarbij te helpen.  

Voorbeeld 

Twijfel je nog over ietsNeem dan gerust contact op met het dichtstbijzijnde Smart-kantoor. De adviesverleners staan klaar om je vragen te beantwoorden.  

Hoe leg ik aan mijn klant de toepassing van het btw-tarief uit? 

  • Voor professionele opleidingen: de toepassing van de btw-vrijstelling voor je prestaties verandert niet. Wanneer je (in je account) een contract ingeeft, moet je voortaan wel meer informatie geven om aan de belastingadministratie te kunnen rechtvaardigen waarom de vrijstelling wordt toegepast. 
  • Voor artistieke prestaties: de toepassing van een verlaagd btw-tarief (6 %) is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, die in het btw-wetboek bepaald zijn (zie overzichtstabel). Alle andere prestaties worden gefactureerd aan 21 %. Wanneer je (in je account) een contract ingeeft, moet je voortaan meer informatie geven om aan de belastingadministratie te kunnen rechtvaardigen waarom het verlaagd tarief wordt toegepast. Om je klanten te informeren, kan je hen deze brief bezorgen.
  • Voor gidsen: de toepassing van een btw-vrijstelling is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, die in het btw-wetboek bepaald zijn (zie bovenstaande overzichtstabel). Alle andere prestaties worden gefactureerd aan 21 %. Wanneer je (in je account) een contract ingeeft, moet je voortaan meer informatie geven om aan de belastingadministratie te kunnen rechtvaardigen waarom de vrijstelling wordt toegepast. Om je klanten te informeren, kan je hen deze brief bezorgen.

Een probleem? Hulp nodig? 

Neem gerust contact op met het dichtstbijzijnde kantoor.