Het leven van de coöperatie in 2020

De coöperatie - 18/2/2020

Ben je vennoot van Smart of sta je op het punt om vennoot te worden? Weet je wat dat inhoudt? Ontdek hier de verschillende manieren om actief deel te nemen aan het leven van jouw organisatie.

Smart is een coöperatieve onderneming. Als vennoot mag je mee beslissingen nemen. Vergeet afstandelijke aandeelhouders die enkel aan hun winstmarge denken in plaats van rekening te houden met de reële behoeften van de gebruikers. Voor de goede werking van de coöperatie is het belangrijk dat de leden van de gemeenschap er zich voor inzetten en ze doen opleven. 

Bekijk ook de video van Carmela Giusto (2019), actrice en vennote van Smart, die uitlegt wat een coöperatie is en waarom het zo belangrijk is om deel te nemen aan de algemene vergadering. Klik op het icoontje Ondertiteling ode Nederlandse ondertitels te activeren. 

Waarom zou ik me inzetten? 

  • Om de ontwikkeling van ons coöperatief ondernemingsmodel te steunen en in de hand te werken; 
  • Om je netwerk van contacten uit te bouwen, om samen te werken; 
  • Om je stem te laten horen; 
  • Om deel te nemen aan het democratische leven van je onderneming. 

Jij neemt de beslissingen in functie van jouw voorkeuren en beschikbaarheden. Ontdek de verschillende mogelijkheden om je in te zetten. 

Hoe kan je actief deelnemen in 2020?  

Kalender van het leven van de coöperatie: 

  • Tot april: gaat Smart in Progress verder. In elke stad komen werkgroepen bijeen om na te denken over thema’s met betrekking tot onze organisatie. Zij zullen hun aanbevelingen aan de raden van bestuur bezorgen. Wie wil, kan nog steeds deelnemen aan een groep en ons project mee helpen evolueren. Meer info 
  • In april en mei vinden de zogenaamde bilans participatifs plaats: informele gesprekken met je lokale team, om de balans op te maken van het voorbije jaar. De uitnodiging volgt binnenkort.  
  • Op 14 mei vinden de sociale verkiezingen plaats. De ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk worden dan vernieuwd. 2020 is een belangrijk jaar omdat Smart het gebeuren openstelt voor alle loontrekkenden (die aan de wettelijke voorwaarden voldoen). Ze mogen zich kandidaat stellen voor de verkiezingen en stemmen. De deelname en vertegenwoordiging van de diversiteit aan werknemers binnen de vertegenwoordigingsorganen van het personeel is een grote uitdaging voor Smart. Meer info 
  •  22 en 23 juni: Let’s Coop, de algemene vergadering van Smart: op 22 en 23 juni worden er in Rijsel en Brussel ateliers, conferenties en debatten georganiseerd. We stellen alles in het werk om je deelname te vereenvoudigen: we nemen je verplaatsing voor onze rekening, zenden het formele deel van de algemene vergadering live uit voor wie niet aanwezig kan zijn, en zorgen ervoor dat je online kan stemmen. De officiële oproeping wordt via e-mail verstuurd. Zet deze data dus alvast in je agenda! 
  • 24 – 28 augustus: afspraak in Sète voor de Bigre Rencontre. Een week vol ateliers, opleidingen, discussies en ontspanning in de buurt van het Franse Montpellier. Dit evenement wordt georganiseerd in samenspraak met twee andere coöperaties: Coopaname en Oxalis.
  • In het najaar volgt een nieuwe participatieoproep voor Smart in Progress en zetten we de coöperatieve sociale dialoog voort.

 

Vragen? Ideeën? Stuur dan gerust een mailtje naar smartinprogress@nullsmart.coop