Jaarverslag 2021

2021, een jaar vol contrasten

Naast de ontwikkeling van projecten en de gezondheidsbeperkingen lieten we onze stem horen voor een betere inachtneming van de behoeften op het vlak van ecologie, democratie, welzijn op het werk en sociale rechtvaardigheid. De gedeelde onderneming hielp ons om er samen doorheen te komen door te tonen dat het mogelijk is op een andere manier te werken. Bovendien konden we rekenen op erkenning van de RSZ. De overheidsdienst besliste immers om de gemeenschap van Smart-vennoten een compensatiepremie toe te kennen van bijna 3 miljoen euro in het kader van steunmaatregelen voor bedrijven. Met de strategie Smart 2025 die door de algemene vergadering werd goedgekeurd, bleven we verschillende projecten uitvoeren.

De teams zijn dagelijks bezig met de veranderingsprojecten rond de tewerkstelling op de lange duur (contracten van onbepaalde duur), tools voor een beter kostenbeheer, financiering van de investeringen, een nieuwe gebruiksovereenkomst om jullie band met de gedeelde onderneming Smart te verzekeren enz.

In de loop van het jaar veranderde ook het bestuur van de Belgische en Franse coöperaties. De Raden van bestuur beseften dat het nodig was de verschillende dynamieken aan weerszijden van de grens te ondersteunen: ontwikkeling in België, voortzetting in Frankrijk. Zo keurden de Belgische Raden van bestuur een ondersteuningsplan goed.

Voor het participatieve proces Smart in Progress ten slotte, was er nood aan een nieuwe wind. Om ervoor te zorgen dat het relevant blijft, moeten we de nodige middelen vrijmaken voor de aanbevelingen die elk jaar worden opgesteld. Een groot deel ervan diende als basis voor de
strategie 2025 en binnenkort zullen we een manier uitproberen om jullie meer te betrekken en het Smart-project te doen evolueren.

Op de volgende pagina’s brengen we verslag uit in cijfers en woorden. We hebben het over de veranderingsprojecten, de gedeelde diensten, begeleiding, de gedeelde werkruimten, informatie over het lidmaatschap als vennoot, het bestuur en de Raad van bestuur en nieuws van de
Europese partners.

Download het jaarverslag 2021 (PDF)

Veel leesplezier!

Anne-Laure Desgris
Maxime Dechesne
Afgevaardigd bestuur van Smart