De overeenkomsten betreffende de naburige rechten

U kunt bepaalde van uw rechten (uitsluitend de vermogensrechten) toevertrouwen aan andere personen tegen de door u bepaalde voorwaarden.

U kunt een vergoeding als tegenprestatie eisen: royalty’s voor naburige rechten. Mits zij deze voorwaarden naleven, mogen deze derden dan uw prestatie exploiteren.

De wet eist geen schriftelijke bevestiging. Zij die beweren de toestemming te hebben gekregen om uw werk te exploiteren, moeten dit echter wel schriftelijk kunnen bewijzen tegenover u.

De wet voorziet in bepaalde bijzondere regels voor de creaties in uitvoering van een arbeidscontract, de creaties op bestelling en de prestaties uitgevoerd voor het realiseren van audiovisuele werken.